fbpx

Eurosta viis!

Kehittämispolku-testin markkinointi

Suomi menettää joka vuosi noin 24 miljardia euroa työpanoksen menettämisen seurauksena ja työikäisten terveydenhoitomenoina. Kustannukset haittaavat yhä enemmän kansantalouden orastavaa tervehtymistä. Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro voi säästää tulevaisuudessa viisi, jopa kuusi euroa. Työelämä 2020 -hanke tarttui toimeen meitä kaikkia koskettavan asian edistämiseksi; työelämätoimijoiden yhteistyössä laatima Kehittämispolku-testi auttaa johtoa ja työntekijöitä kehittämään yhdessä omaa toimintaansa. Testitulosten perusteella löytyvät ne työpaikan tärkeimmät kehittämiskohteet, joita parantamalla menestytään myös tulevaisuudessa. Samalla testi mahdollistaa työntekijöiden tulemisen kuulluiksi, ja koko työyhteisön mukaan ottamisen kehittämistyöhön.

Työmaa valittiin kumppaniksi Kehittämispolku-testin markkinoimiseksi kohdeyleisöilleen. Ensimmäisenä vaiheena oli herättää työpaikkojen liiketoiminta- ja HR-johtajat kiinnittämään huomio tilanteen vakavuuteen ja ottamaan testi käyttöön omassa organisaatiossaan. Toisessa vaiheessa puhutellaan työpaikkojen henkilöstöä, jotta nämä aktivoituisivat tekemään testin – ja sitä kautta myös varmistamaan sen, että testi olisi heidän työpaikallaan jo käytössä.

Kampanjan teemaksi valittiin Eurosta viis! Teemavalinta perustui siihen, että tämän päivän hektisessä työnteossa on etenkin johto saatava pysäytettyä, edes siksi aikaa että he ottaisivat testin käyttöön. Ja mikään muu ei heitä puhuttele niin tehokkaasti kuin ”viimeinen rivi”. Kampanja piti sisällään ilmoittelua talouslehdissä (johdolle ja henkilöstölle kohdistetut lähestymiskulmat). Esitettä jaettiin postituksina ja tapahtumissa. Tapahtumia varten tehtiin myös rolluppeja ja suklaanappeja €-kohokuviolla. Verkossa näkyi eri yhteistyökumppaneiden (joita kaikkiaan yli 60) sivuilla bannereita. Bannerit ohjasivat kampanjasivulle eurostaviis.fi, josta löytyi mm. testin tarpeellisuudesta kertova video sekä usein kysyttyjä kysymyksiä testiin liittyen.

Siirry sivustolle

TEM_netti1
TEM_netti2
TEM_netti3
TEM_netti4
TEM_netti5