fbpx

Tiistaitärpit

Tiis­tai­tär­peis­tä löy­dät vin­kit ja vih­jeet mark­ki­noin­tiin, työn­te­koon ja luo­mi­seen. Tärp­pe­jä, jot­ka herät­tä­vät ajat­te­le­maan ja teke­mään.

Riitta_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Tun­net­ta peliin!

Mikä mei­tä kulut­ta­jia oikein lii­kut­taa? Tek­ni­set spek­sit ja tuot­teen yli­voi­mai­suus eivät enää ole se ainoa kil­pai­lu­valt­ti. Klik­kauk­sia näyt­täi­si saa­van eni­ten:…

Antti_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Tyrs­dags tips

Useim­mat muis­ta­vat, että tors­tai – tors­dag on saa­nut nimen­sä skan­di­naa­vi­sen jumal­ta­rus­ton Tor-juma­­lal­­ta – sil­tä joka rie­huu ja heit­te­lee mou­ka­ri­aan sin­ne…

Mari_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Työ­maa koto­na

Asian­tun­ti­ja­työs­sä aika ja paik­ka menet­tä­vät usein mer­ki­tyk­sen­sä. Moni meis­tä työs­ken­te­lee mie­lel­lään kah­vi­las­sa, koto­na tai vaik­ka ete­län aurin­gon alla työn…