fbpx

Design

Puhut­te­le asiak­kai­ta­si huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lul­la visu­aa­li­sel­la iden­ti­tee­til­lä. Puem­me vies­ti­si osu­vaan ja oival­ta­vaan muo­toon, joka erot­tuu mas­sas­ta ja myy. Design ja muo­toi­lu brän­di­si raken­ta­mi­sen ja kir­kas­ta­mi­sen työ­ka­lui­na pal­ve­lee lii­ke­toi­min­taa­si ja tekee tuot­teis­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si menes­ty­jiä.

Pal­ve­lu­muo­toi­lul­la autam­me sinua tuot­ta­maan uusia pal­ve­lu­ja, jot­ka ilah­dut­ta­vat asia­kas­ta­si ja lisää­vät luot­ta­mus­ta yri­tys­tä­si koh­taan. Tut­kim­me yri­tyk­se­si pal­ve­lu­pol­ku­ja ja kehi­täm­me sinul­le uusia ideoi­ta pal­vel­la parem­min.

  • Yri­ty­sil­meet ja ‑iden­ti­tee­tit
  • Logot, lii­ke­mer­kit
  • UI/UX
  • Digi­taa­li­nen pal­ve­lu­muo­toi­lu
  • Pak­kaus­suun­nit­te­lu
  • Pal­ve­lu­muo­toi­lu
  • Tila­suun­nit­te­lu, mes­suo­sas­tot

Pal­ve­lun yhteys­hen­ki­löt

Kai­ja Matik­ka­la
Crea­ti­ve Lead, Co-foun­der
040 7070 374
kaija@tyomaa.com

Pasi Leh­ti­nen
Crea­ti­ve Lead, Part­ner
040 5868 112
pasi@tyomaa.com