fbpx

Luo­va Työ­maa

Roh­kea rokan syö mark­ki­noin­nis­sa­kin. Voit­ta­jat uskal­ta­vat luo­da mark­ki­noin­nil­la ja brän­däyk­sel­lä syvem­piä mer­ki­tyk­siä. Seu­rai­li­jat jämäh­tä­vät ker­to­maan fak­to­ja tuot­tees­taan tai pal­ve­lus­taan. Tun­teet tuot­ta­vat parem­min kuin jär­ki­sei­koil­la mai­nos­ta­mi­nen. Voit­ta­jat usko­vat vah­vaan tari­naan ja vetoa­vat tun­tei­siin – ja se näkyy myös vii­van alla.

Asian­tun­ti­juus

Olem­me val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­ve­le­va luo­va toi­mis­to. 30 ammat­ti­lais­ta Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä.

 

Asen­ne

Innos­tam­me roh­keas­ti ja innos­tum­me uudes­ta – olem­me muka­na useis­sa start up ‑yri­tyk­sis­sä.

 

Koke­mus

Meil­lä on yli 20 vuo­den koke­mus menes­tyk­sek­kääs­tä asia­kas­läh­töi­ses­tä suun­nit­te­lus­ta.

 

Asiak­kuus

Työ­maan valin­neet asiak­kaat myös pysy­vät asiak­kaa­nam­me. Mei­hin luot­ta­vat niin pörs­siyh­tiöt kuin pai­kal­li­set yrit­tä­jät.

 

Olem­me aina kiin­nos­tu­nei­ta tuo­reis­ta talen­teis­ta. Lähe­tä avoin hake­mus.

Digi­tyy­pit
pasi@tyomaa.com

Copyt, plan­ne­rit
juha@tyomaa.com

AD:t, tuo­tan­to
kaija@tyomaa.com

Pro­jek­ti- ja asia­kas­joh­ta­jat
jori@tyomaa.com

Uusim­mat uuti­set