fbpx

Mark­ki­noin­ti

Suun­nit­te­lem­me mark­ki­noin­tia, joka syn­nyt­tää kas­vua, herät­tää reak­tioi­ta, lii­kut­taa luku­ja ja ihmi­siä. Hal­lit­sem­me koko­nais­val­tai­sen ja moni­ka­na­vai­sen mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan. Työl­täm­me on lupa odot­taa mitat­ta­via tulok­sia.

Vah­vo­ja vies­te­jä ja tari­noi­ta tehos­taa laa­ja osaa­mi­sem­me prin­tis­tä digiin, tapah­tu­mis­ta käyt­tö­liit­ty­miin, stra­te­gias­ta yri­ty­sil­mei­siin – yhdes­sä ja erik­seen.

  • Kam­pan­ja­suun­nit­te­lu ja ‑toteu­tus
  • Moni­ka­na­vai­nen mai­non­ta ja mark­ki­noin­ti
  • Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti
  • Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti
  • Sisäi­nen mark­ki­noin­ti
  • Pal­ve­lusuun­nit­te­lu
  • Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti

Pal­ve­lun yhteys­hen­ki­löt

Juha Mik­ki­lä
CEO, Stra­te­gist, Co-foun­der
040 7070 372
juha@tyomaa.com