fbpx

Digi­taa­li­set rat­kai­sut

Digi­taa­li­ses­sa desig­nis­sa yhdis­täm­me tek­no­lo­gian ja lii­ke­toi­min­nan sekä tar­peet ja käyt­tä­jät. Rat­kai­sem­me vai­keat­kin haas­teet tulok­se­na hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja help­po­käyt­töi­nen pal­ve­lu – käyt­tä­jä­kes­kei­sin mene­tel­min.

Ute­liai­suus ja uusim­mat tek­no­lo­giat kes­kiös­sä gene­roim­me lii­de­jä ja tuo­tam­me posi­tii­vi­sia asia­kas­ko­ke­muk­sia. Napak­ka inno­vaa­tiosprint­ti tai pidem­pi tuo­te­pro­jek­ti – innos­tum­me ja rat­kai­sem­me yhdes­sä. Varau­du dis­rup­tii­vi­siin tulok­siin!

Luo­va Työ­maa on viral­li­nen Google Part­ner ‑toi­mis­to.

 

Pal­ve­lun yhteys­hen­ki­löt

Jori Nis­si­nen
Client Execu­ti­ve, Site Head Oulu, Part­ner
040 5574 006

jori@tyomaa.com

Pasi Leh­ti­nen
Crea­ti­ve Lead, Part­ner
040 5868 112
pasi@tyomaa.com