fbpx

Ota yhteyt­tä

Mark­ki­noin­ti x 2 = Lii­ke­vaih­to x 2?

Mark­ki­noin­nil­la saa­daan todis­te­tus­ti aikaan kas­vua, kun sitä teh­dään oikeal­la asen­teel­la. Uskot­ko vas­ta kun näet ja kuu­let? Tava­taan ja puhu­taan tar­kem­min.

Olem­me val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­ve­le­va luo­va toi­mis­to. Mei­tä on yhteen­sä 30 mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa Hel­sin­gis­sä ja Oulus­sa.

 

Yhteys­hen­ki­löt

Juha Mikkilä

Juha Mik­ki­lä

CEO, Stra­te­gist, Co-foun­der

040 7070 372 juha@tyomaa.com

Kaija Matikkala

Kai­ja Matik­ka­la

Crea­ti­ve Lead, Co-foun­der

040 7070 374 kaija@tyomaa.com

Jori Nissinen

Jori Nis­si­nen

Client Execu­ti­ve, Site Head Oulu, Part­ner

040 5574 006 jori@tyomaa.com

Riitta Riissanen

Riit­ta Riis­sa­nen

Client Execu­ti­ve

044 2431 111 riitta@tyomaa.com

Marko Sirviö

Mar­ko Sir­viö

Crea­ti­ve Lead, Part­ner

040 7071 491 marko@tyomaa.com

Pasi Lehtinen

Pasi Leh­ti­nen

Crea­ti­ve Lead, Part­ner

040 5868 112 pasi@tyomaa.com

Saija Tarkki

Sai­ja Tark­ki

Team Mana­ger & Digi­tal Mar­ke­ting Specia­list

045 6398 340 saija.tarkki@tyomaa.com

Karoliina Pirhonen

Karo­lii­na Pir­ho­nen

Pro­ject Mana­ger

karoliina.pirhonen@tyomaa.com

Van­hem­pain­va­paal­la

Toi­mis­tot

Oulu

Ran­ta­ka­tu 3
90100 Oulu

Jori Nis­si­nen
puh. 040 5574 006
jori@tyomaa.com

Hel­sin­ki

Kor­kea­vuo­ren­ka­tu 25 A 3
00130 Hel­sin­ki

Jätä vies­ti

  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.

Tilaa uutis­kir­je