fbpx

Ajan­koh­tais­ta

Mar­ja-artik­ke­li
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Pää­asia että, luki­ja ymmär­tää

Armoa ei, Sipe­ri­aan. Mäm­miä saa­ta­na. Tur­baa­ni­moot­to­ri. Onhan näi­tä, typo­ja ja logiik­ka­nyr­jäh­dyk­siä. Rakas kie­lem­me aste­vaih­te­lui­neen tar­jo­aa ääret­tö­mäs­ti mah­dol­li­suuk­sia luo­da mer­ki­tyk­siä, joil­la…