fbpx

Työt

 Hal­lit­sem­me iso­jen yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän suu­ret muu­tok­set ja olem­me ket­te­rä kump­pa­ni start-upin brän­din ja ilmeen myyn­ti­kun­toon saat­ta­mi­ses­sa. B2B, kulut­ta­jat ja yhteis­kun­nal­li­set toi­mi­jat – trim­maam­me ylim­män joh­don kans­sa stra­te­gi­aa ja teem­me tulos­ta tuo­te­suun­nit­te­lus­ta kam­pan­joi­hin ja pit­kä­jän­tei­seen brän­din kehit­tä­mi­seen.

Case-ker­to­muk­set

Työt

Design-Talo, Pala

Ilme ja lan­see­raus

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö

Ala pääl­lä ‑asen­ne­muu­tos­kam­pan­ja

Nor­dea mobii­li­pank­ki iPa­dil­le

Työ­maa suun­nit­te­li Nor­dea mobii­li­pan­kin iPa­dil­le. Lead Desig­ner ‑tit­te­lil­lä ope­roi­neel­la Työ­maan…