fbpx

Tiistaitärpit

Tiis­tai­tär­peis­tä löy­dät vin­kit ja vih­jeet mark­ki­noin­tiin, työn­te­koon ja luo­mi­seen. Tärp­pe­jä, jot­ka herät­tä­vät ajat­te­le­maan ja teke­mään.

Timo_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Työ­maan tiis­tai­tärp­pi: Tämä tari­na on tosi

Tari­nan­ker­ron­ta on sisäl­tö­mark­ki­noin­nin perus­kom­po­nent­ti, Hal­lowee­nin sytyt­tä­jä ja yksi jyke­vim­mis­tä kei­nois­ta puh­kua hen­keä eläh­tä­neim­piin­kin brän­dei­hin. Mik­si se kuu­los­taa san­gen yleis­pä­te­väl­tä…