fbpx

Ajan­koh­tais­ta

Johanna_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Kuka vas­taa somes­ta?

Nyky­ään on jo ole­tus, että yri­tyk­sil­lä on päte­vät net­ti­si­vut ja kiin­nos­ta­vat sosi­aa­li­sen median kana­vat. Voin aina­kin itse myön­tää stalk­kaa­va­ni esi­mer­kik­si…

Timo_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tärp­pi: Mai­non­nan puna­ko­ne

Kil­pai­lu­ja ne ovat mai­nos­kil­pai­lut­kin. Sik­si on syy­tä pysäh­tyä het­kek­si miet­ti­mään, mis­sä menes­tyk­sen salai­suus pii­lee. Yhteys huip­­pu-urhei­­luun on ilmei­nen. Kos­ka bench­mark­ki…

lehto_mobile
Uuti­set

Näil­lä yri­tyk­sil­lä menee hyvin

Vii­me vuo­si mer­kit­si kas­vua monel­le yri­tyk­sel­le Suo­mes­sa. Se näkyi eri tavoin: lukui­na, tekoi­na, eteen­päin menoi­na. Täs­sä vain muu­ta­mia poi­min­to­ja: –…

Marko_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Vies­ti ja saat muut mukaa­si

Joh­ta­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na teh­tä­vä­si on näyt­tää suun­taa tii­mil­le­si. Mono­lo­gin sijaan parem­min onnis­tut moni­puo­li­sen dia­lo­gin kei­noin. Jos­kus val­taa oli tie­don pant­taa­mi­nen.

jou­ni
Uuti­set

Chez Jou­ni + Puis­to­la + Työ­maa

Oulun ravin­to­la­kult­tuu­ri saa rans­ka­lai­sen tuu­lah­duk­sen, kun huip­pu­kok­ki Jou­ni Tör­mä­nen vie­rai­lee ravin­to­la Puis­to­las­sa vii­koil­la 16 ja 17. Työ­maan tii­mi on suun­ni­tel­lut…

Kari_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Sekun­ti on uusi mus­ta

Kevät koit­taa. Teki­si mie­li aloit­taa lenk­kei­ly. Mut­ta tar­vit­sen ken­gät. Kir­joi­tan ”juok­su­ken­gät adi­das” kän­ny­kän selai­men haku­kent­tään (5 sekun­tia, ok). Ensim­mäi­nen link­ki…