fbpx

Ajan­koh­tais­ta

Antti_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Tyrs­dags tips

Useim­mat muis­ta­vat, että tors­tai – tors­dag on saa­nut nimen­sä skan­di­naa­vi­sen jumal­ta­rus­ton Tor-juma­­lal­­ta – sil­tä joka rie­huu ja heit­te­lee mou­ka­ri­aan sin­ne…

Mari_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Työ­maa koto­na

Asian­tun­ti­ja­työs­sä aika ja paik­ka menet­tä­vät usein mer­ki­tyk­sen­sä. Moni meis­tä työs­ken­te­lee mie­lel­lään kah­vi­las­sa, koto­na tai vaik­ka ete­län aurin­gon alla työn…

Juha_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Minä olen Sau­ro­nin suu

Äänen­sä­vy tekee yri­tyk­ses­tä per­soo­nan. Sor­mus­ten her­ra ‑tri­lo­gias­sa Barad-dûrin tor­nin komen­ta­ja oli omak­su­nut edus­ta­man­sa Sau­ro­nin äänen­sä­vyn sik­si sitou­tu­nees­ti, että oli jo…