fbpx

Ajan­koh­tais­ta

Timo_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Työ­maan tiis­tai­tärp­pi: Tämä tari­na on tosi

Tari­nan­ker­ron­ta on sisäl­tö­mark­ki­noin­nin perus­kom­po­nent­ti, Hal­lowee­nin sytyt­tä­jä ja yksi jyke­vim­mis­tä kei­nois­ta puh­kua hen­keä eläh­tä­neim­piin­kin brän­dei­hin. Mik­si se kuu­los­taa san­gen yleis­pä­te­väl­tä…

Kolmetekijää
Uuti­set

Kol­me uut­ta teki­jää Työ­maal­la

Työ­maal­la aloit­ti syk­syl­lä kol­me uut­ta teki­jää. Digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia ja myyn­tiä Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun DIM­­MY-hank­­kees­­sa opis­ke­le­va Kat­ri Sauk­ko vah­vis­taa Työ­maan tii­miä osa-aikai­­ses­­ti…

Ope­raa­tio­ruo­ka­kas­si

Mis­sion­men on hyvis­ten puo­lel­la

Vaik­ka talou­den mit­ta­rit näyt­tä­vät ylös­päin, menes­tys ei jakau­du Suo­mes­sa tasai­ses­ti. Hädä­na­lais­ten mää­rä on jopa kas­va­nut, ja lei­pä­jo­not piden­ty­neet. Turus­sa toi­mi­va…