fbpx

Ajan­koh­tais­ta

Kreetta_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Älä pel­kää nimeä – hyvät pure­vat

Jou­dut­ko kek­si­mään lii­ke­toi­min­nal­le nimia­sun? Pitäi­si­kö vali­ta vetä­vä nimi tuli­te­räl­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le? Hyvät nimet ovat usein yksin­ker­tai­sia ja tart­tu­via. Moni…

Mari_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Loman to do ‑lis­ta

Monel­la kesä­lo­ma on alka­nut tai odot­taa nur­kan taka­na. Teh­tä­vä­lis­tal­ta pure­taan vii­mei­siä asioi­ta ja val­mis­tau­du­taan suloi­seen jou­ti­lai­suu­teen. Vai eikö sit­ten­kään? Jos­kus…

1280–720-ezutudezevemebu4uvetuqymave6ujydedazaza3e7uze4ymupu6e4usapagetubaveta5umydanegabena8a4age3ynamazy5u71526281100
Uuti­set

Ota OFFF

Mis­sä OFFF Barce­lo­na, siel­lä Työ­maan isku­ryh­mä. Mei­dän ikio­mat suun­nit­te­li­jam­me Satu, Jou­ni ja Tom­mi oli­vat oppi­mas­sa, ihas­tu­mas­sa ja tutus­tu­mas­sa mui­hin…

Uuti­set

Työ­maa on val­mis­tau­tu­nut GDPR-aika­­kau­­teen

Tou­ko­kuun 25. päi­vä voi­maan astu­va Euroo­pan unio­nin tie­­to­­suo­­ja-ase­­tus edel­lyt­tää yri­tyk­sil­tä ja orga­ni­saa­tioil­ta hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vien käy­tän­tö­jen tar­kis­ta­mis­ta. Työ­maal­la ase­tuk­seen on…