fbpx

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on oival­li­nen, help­po ja kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no tavoit­taa nykyi­set ja uudet asiak­kaat. Laa­du­kas ja aktii­vi­nen säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti piden­tää jo ole­mas­sa ole­van asia­kas­suh­teen elin­kaar­ta ja nos­taa asiak­kaan arvoa.

Saat­ko kai­ken mah­dol­li­sen irti säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nis­ta­si?

Taso­kas ja hyvin koh­den­net­tu säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja tavoit­ta­vaa.

Säh­kö­pos­teil­la ja brän­di­si mukai­sil­la uutis­kir­jeil­lä voim­me esi­mer­kik­si

Kas­vu syn­tyy uus­asia­kas­han­kin­nan ohel­la jo ole­mas­sa ole­vien asiak­kai­den huo­mioi­mi­sel­la. Onnis­tu­nut säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti sitout­taa vas­taa­not­ta­jan asia­kas­suh­tee­seen ja muut­taa luki­jan lojaa­lik­si asiak­kaak­si. Ole­mas­sa ole­vien asiak­kai­den huo­mioi­mi­nen on asia­kas­suh­teen hoi­toa, joka hyvin toteu­tet­tu­na piden­tää suh­teen elin­kaar­ta.

Luo­van työ­maan säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­pal­ve­lun valt­te­ja ovat

Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti pitää kil­pai­li­jat kau­ka­na – jos se on hyvin toteu­tet­tua

Myös säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nis­sa kil­pai­lu on kovaa, sil­lä asia­kas vas­taa­not­taa päi­vit­täin mon­ta muu­ta­kin vies­tiä. Sik­si laa­du­kas, hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tun­tu­va vies­ti kiin­nos­taa asia­kas­ta. Luo­val­la Työ­maal­la sisäl­lön­tuo­tan­to on ammat­ti­mais­ta, ja mark­ki­noin­ti­säh­kö­pos­tit ovat kiin­nos­ta­via ja vetoa­via.

Hyvä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti muut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat osta­jik­si ja kas­vat­taa ole­mas­sa ole­vien asiak­kai­den luot­ta­mus­ta.

Haluat­ko nope­aa, tulok­sel­lis­ta mark­ki­noin­tia? Jätä meil­le vies­ti!

  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.