fbpx

Rekisteriseloste

Avustajarekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Luova Työmaa Oy
Rantakatu 3 / 90100 OULU
Korkeavuorenkatu 25 A / 00130 HELSINKI
Y-tunnus: 1477540-5

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jori Nissinen
040 5574 006
jori@tyomaa.com

REKISTERIN NIMI

Luova Työmaa Oy:n avustajarekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Yhteydenpito Luova Työmaa Oy:n mainoskuvausten roolitusta varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidyn tiedot, kuten:
Nimi
Syntymävuosi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Roolittamiseen liittyviä henkilökohtaisia tietoja, kuten esiintymiskokemus, pituus, paino ja erityisosaaminen

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja muihin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja valikoiduille yhteistyökumppaneille

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Avustajarekisterin henkilötietoja säilytetään jatkuvan käyttötarkoituksen periaatteella 24 kk kerrallaan. Työmaa voi olla yhteydessä rekisteröityyn tietojen päivittämistä varten 24 kk määräajan lähestyessä ja pyytää tarvittaessa tietojen päivittämistä.’

HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS, KORJAUSOIKEUS, POISTAMINEN REKISTERISTÄ JA MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.