fbpx

Rekrytointirekisteri

Rekrytoinnin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Luova Työmaa Oy
Kasarmintie 13 D 1 / 90130 OULU
Korkeavuorenkatu 25 A / 00130 HELSINKI
Y-tunnus: 1477540-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jori Nissinen
040 5574 006
jori@tyomaa.com

Rekisterin nimi

Luova Työmaa Oy:n rekrytointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan rekisterinpitäjälle hakeneista työnhakijoista. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään liittyvä tai avoin hakemus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn tiedot, kuten:

Liitetiedostoista tietoja, kuten,

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerätään, kun henkilö hakee työpaikkaa sähköpostilla, avoimen hakulomakkeen tai sosiaalisen median kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme hakemuksia niin kauan kuin tarpeellista. Poistamme tiedot pyydettäessä.

Henkilötietojen tarkastusoikeus, korjausoikeus, poistaminen rekisteristä ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.