fbpx

Wet­te­ri

Kaarajahti

Syk­syl­lä 2012 Suo­men suu­rim­piin kuu­lu­va yksi­tyi­nen auto­lii­ke Wet­te­ri päät­ti jär­jes­tää auto­jen ja auto­tar­vik­kei­den myyn­tiin kes­kit­ty­vän kau­pal­li­sen tapah­tu­man. Neli­päi­väi­sen tapah­tu­man aika­na oli tavoit­tee­na myy­dä yhteen­sä sato­ja auto­ja Wet­te­rin seit­se­mäl­lä toi­mi­paik­ka­kun­nal­la. Tapah­tu­man kon­sep­ti, ilme, mai­non­ta ja mai­non­nan media­suun­ni­tel­ma hie­rot­tiin huip­puun­sa yhteis­työs­sä. Ja: Wet­te­rin opti­mis­ti­set myyn­ti­ta­voit­teet auto­jen mää­rän suh­teen ylit­tyi­vät!

Kaarajahti_rintanapit
Kaarajahti_liput_720
  • kampanja
  • video