fbpx

OSEKK

Ilme ja materiaalit markkinointiviestintään

Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä, Osekk, on 14 jäsen­kun­tan­sa omis­ta­ma kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä, joka jär­jes­tää amma­til­lis­ta ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tus­ta.

Kas­va­va ja kehit­ty­vä Osekk on mah­dol­lis­ta­ja ja poh­joi­sen Suo­men kehit­tä­jä, joka on luot­ta­nut Työ­maan osaa­mi­seen jo yli vuo­si­kym­me­nen – mer­kis­tä ja visu­aa­li­ses­ta ilmees­tä stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­seen ja vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin työ­ka­lui­hin. Työ­maan omaa kuvi­tus­osaa­mis­ta hyö­dyn­tä­vät pro­ses­sie­sit­teet ovat mai­nio esi­merk­ki joka­päi­väi­sis­tä työ­ka­luis­ta, joil­la Osekk puhut­te­lee tär­kei­tä koh­de­ryh­mi­ään hen­ki­lös­töä sekä kou­lu­tuk­sen ja hal­lin­non ammat­ti­lai­sia.

OSEKK_Printit1
OSEKK_Printit2
OSEKK_Printit3
OSEKK_Printit4
OSEKK_Printit5
OSEKK_Printit6
  • printti
  • visuaalinen ilme