fbpx

Ajan­koh­tais­ta

Jori_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Käsi pys­tyyn, olet hyvä!

Lap­se­na minua keho­tet­tiin nos­ta­maan käsi pys­tyyn vir­heen mer­kik­si. Se tapah­tui tie­ten­kin kes­ken pal­lo­pe­lien, jol­loin oli rei­lua tun­nus­taa pelan­neen­sa sään­tö­kir­jan vas­tai­ses­ti.

Hanna_tiistaitärppi_2
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Luo­va idea syn­tyy bus­sis­sa

Luo­vuu­dek­si kut­su­taan toi­min­taa, jos­sa ins­pi­raa­tio kul­jet­taa mei­tä eteen­päin. Luo­vuu­den avul­la voi­daan ero­tel­la mer­ki­tyk­sel­li­set asiat mer­ki­tyk­set­tö­mis­tä ja oival­ta­mi­sen kaut­ta nämä voi­daan…

DT_käsi2
Uuti­set

Uusia asiak­kuuk­sia ja hie­no­ja onnis­tu­mi­sia

Tor­nion kau­pun­ki uudis­taa kau­pun­kibrän­din­sä. Kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta työn teki­jäk­si vali­koi­tui Luo­va Työ­maa. Uusi brän­­di-ilme ja ydin­vies­tit jul­kis­te­taan syk­syl­lä 2019. ”Haluam­me kiteyt­tää…