fbpx

Chez Jou­ni + Puis­to­la + Työ­maa

Oulun ravin­to­la­kult­tuu­ri saa rans­ka­lai­sen tuu­lah­duk­sen, kun huip­pu­kok­ki Jou­ni Tör­mä­nen vie­rai­lee ravin­to­la Puis­to­las­sa vii­koil­la 16 ja 17. Työ­maan tii­mi on suun­ni­tel­lut ja toteut­ta­nut kam­pan­jan Tör­mä­sen vie­rai­lus­ta. Myös illal­lis­me­nu­jen ilme on Työ­maan käsia­laa.

Tör­mä­nen on tul­lut Suo­mes­sa tun­ne­tuk­si Chez Jou­ni ‑ruo­kaoh­jel­mas­taan ja saman­ni­mi­ses­tä kir­jas­taan. Täl­lä het­kel­lä Tör­mä­nen toi­mii free­lancer-keit­tiö­mes­ta­ri­na ympä­ri maa­il­maa.

Kah­del­la Mic­he­lin-täh­del­lä pal­kit­tu Tör­mä­nen val­mis­taa Puis­to­las­sa rans­ka­lai­sia bistroklas­sik­ko­ja usea­na ilta­na viik­ko­jen aika­na.

”Olen aina teh­nyt sel­lais­ta help­poa ruo­kaa ilman kik­kai­lua. Hyvät raa­ka-aineet, maut esil­le. Se on tapa­ni lait­taa ruo­kaa”, huip­pu­kok­ki kuvai­lee ruo­ka­fi­lo­so­fi­aan­sa.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me