fbpx

Juh­lis­ta jaloin, kirk­kain valoin

Jou­lu­maa on tähän aikaan vuo­des­ta Suo­men kii­rei­sin paik­ka. Toi­sek­si kii­rei­sin on Työ­maa, kun asia­kas­kun­tam­me digi­ta­li­saa­tio ete­nee ripein loi­kin. Olem­me teh­neet koko vuo­den har­tia­voi­min töi­tä ja uusia verk­ko­si­vus­to­ja on avat­tu ennä­tys­tah­tiin. Työ­maan Face­boo­kis­ta löy­tyy mais­tiai­sia, kan­nat­taa käy­dä vil­kai­se­mas­sa.

Tuo­rei­den uutis­ten mukaan taan­tu­ma on taka­na ja Suo­men talous kas­vaa. Ei kohis­ten, mut­ta kui­ten­kin. Näis­sä tun­nel­mis­sa on hyvä las­keu­tua vähi­tel­len jou­lun viet­toon.

Työ­maa toi­vot­taa kai­kil­le asiak­kail­leen ja yhteis­työ­kump­pa­neil­leen rau­hal­lis­ta ja lep­poi­saa jou­lun­ai­kaa sekä menes­tys­tä ja hyvää mei­nin­kiä vuo­del­le 2017!

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me