fbpx

Markkinoinnin trendit 2023: kaksi aata, kolme veetä

Lienee turha todeta, että viimeiset vuodet ovat olleet haastavia ihan jokaiselle, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden näkökulmasta. Muuttuvat ja epävarmat tilanteet vaikuttavat kaikkien elämään. Markkinoinnin trenditkään eivät synny muusta maailmasta erillään vaan mukailevat suurempia kehityssuuntia, joista Sitra nosti selvityksessään teknologisen kehityksen, luonnon ja ihmisten kantokyvyn, vallan jakautumisen ja taloudelliset haasteet. Kokosimme viiden kohdan listan (helppo muistisääntö: kaksi aata ja kolme veetä), mihin kaikkeen markkinoinnissa kannattaisi ainakin panostaa tulevan vuoden aikana.

1. asiakaskokemus: digi ratkaisee kilpailun

Nykykuluttajat arvostavat erinomaista asiakaskokemusta, ja jakavat herkästi kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa tuotteista ja palveluista, niin hyvässä kuin pahassa. PWC:n tutkimuksen mukaan jopa 32 % asiakkaista on valmiita vaihtamaan kilpailevaan brändiin yhden huonon asiakaskokemuksen takia.

Digitalisoitumisen myötä yksi tärkeimmistä asiakaskokemukseen vaikuttavista asioista on verkkosivujen jouheva käytettävyys. Asiakas ei halua heittää aikaansa hukkaan verkkosivulla, joka on kankea käyttää eikä toimi intuitiivisella tavalla. Datan avulla voidaan saada tarkkaa tietoa verkkosivujen kehityskohteista. Suurin osa on siirtynyt käyttämään mobiililaitteita, joten on erityisen tärkeää, että kotisivut toimivat optimaalisesti myös, tai erityisesti, mobiililaitteilla.

Hyvä asiakaskokemus muodostuu tehokkuuden ja käytännöllisyyden lisäksi asiantuntevasta, ystävällisestä palvelusta. Tässä apuna toimivat esimerkiksi chatbotit, jotka tarjoavat nopeaa henkilökohtaista palvelua asiakkaalle. Chatbotit palvelevat myös yritystä keräten arvokasta tietoa asiakkaiden kokemuksista ja käyttäytymisestä, minkä avulla voidaan edelleen parantaa asiakasymmärrystä.

2. ai: (Teko)äly hoi, älä jätä!

Tekoälyn hyödyntäminen, kuten koneille puhuminen ja räätälöidyt suositukset, on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Useat markkinoinnin ja viestinnän parissa työskentelevät ovat käyttäneet työssään erilaisia tekoälysovelluksia. Uusien välineiden avulla voidaan parhaimmillaan saada tehokkuutta jokapäiväiseen tekemiseen niin visuaalisessa kuin tekstisuunnittelussa.

Tekoäly ei kuitenkaan toistaiseksi toimi itsestään vaan vaatii aina työparikseen oikean ihmisen, joka hallinnoi ja ohjaa tekoälyä. Konseptien suunnittelu, emotionaalisen tason puhuttelevuus ja poikkeuksellisten näkökulmien löytäminen on edelleen inhimillisen älyn tehtävä. Tekoälyn käyttäminen on lisännyt myös keskustelua tekijänoikeuksien ongelmallisuudesta ja muista eettisistä kysymyksistä, kuten tiedon vinoumista tekoälyn käytössä.

3. Vastuullisuus = Viestintää ja markkinointia

Kuluttajat haluavat olla mukana luomassa kestävämpää tulevaisuutta, ja siksi yrityksen kannattaa olla läpinäkyvä ja kertoa vastuullisuudestaan aina, kun siihen on aihetta. Vastuullisuus vaikuttaa yrityksen maineeseen nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden ja asiakkaiden keskuudessa.

Vastuullisuusviestinnän tulisi olla osa jokaisen yrityksen tarinaa ja osalle yrityksistä vastuullisuusraportointi on pakollista. Tutkimusten mukaan osa aidosti vastuullisista yrityksistä ei vielä hyödynnä vastuullisuutensa täyttä potentiaalia liiketoiminnassaan, sillä tämä tieto ei tavoita kohderyhmiä. Toisaalta yritys voi olla keskittynyt vääriin osa-alueisiin vastuullisuudesta viestiessään, mikä aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä yrityksen maineelle.

Markkinoinnin näkökulmasta katsottuna vastuulliset yritykset voivat saada boostia myös esimerkiksi hyvää tekevien kampanjoiden avulla, kuten asiakkaamme FinnSvala Oy, jolle toteutimme lyhyessä ajassa yrityksen tarinaan ja brändiin sopivan Svala Ukraini -lahjoituskampanjan.

4. Vaikuttajamarkkinointi: vaikuta mielipiteisiin ja ostopäätöksiin

Maailma on pullollaan erilaisia foorumeita, joissa tuotteet ja palvelut ovat arvioinnin kohteena: keskusteluyhteisöt, sosiaalisen median kanavat, erilaiset puskaradiot ja kahvipöytäkeskustelut. Uudet somealustat, kuten Tiktok, ovat lisänneet entisestään tavallisten ihmisten vaikuttajuutta videoiden kerätessä miljoonia katselukertoja. Jotta yritys voi saada positiivisen kierteen aikaiseksi, kannattaa sen käyttää harkiten omaan brändiinsä sopivia sanansaattajia ja puolestapuhujia.

Hubspotin kuluttajakyselyn mukaan nuoremman sukupolven kuluttajat luottavat tuotesuosituksissa enemmän vaikuttajiin kuin perheen ja ystävien suosituksiin. Miksi näin? Vaikka kaikki olisivat oman elämänsä kokemusasiantuntijoita, ovat vaikuttajat tutustuneet huomattavaan määrään erilaisia tuotteita, mikä lisää heidän uskottavuuttaan eri tuotteiden suosittelussa. Lisäksi vaikuttajien uskottavuus ja luotettavuus perustuu heidän pitkäjänteiseen työhönsä inhimillisenä vuorovaikutussuhteiden rakentajana. Vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan luoda bränditietoisuutta, luottamusta, asiakassuhteita ja tavoittavuutta.

5. Videot, videot ja aina vaan videot

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, liikkuva kuva vieläkin enemmän. Videot ovat tehokas tapa tarinoiden kertomiseen, mielikuvien tuottamiseen ja kohderyhmien sitouttamiseen. Raskaat ajat vaativat vastapainoksi viihdyttävyyttä ja iloista yllätyksellisyyttä.

Lyhyet 15–30 sekunnin videot kasvattavat suosiotaan entisestään tulevanakin vuonna. Lyhytvideomarkkinoinnilla saadaan Hubspotin selvityksen mukaan tehokkaimmin tulosta ja parhaiten tuottoa. Videosisällöillä katsojien huomio saavutetaan pidemmäksi aikaa kuin staattisilla, kuvaa ja tekstiä sisältävillä sisällöillä. Videot ovat tehokas keino etenkin milleniaalien ja nuorten aikuisten huomion saamiseen. Yritykset voivat rakentaa tehokkaasti imagoaan ja sitä kautta houkuttelevuuttaan videoiden avulla. Myös erilaiset verkkoon striimattavat videolähetykset kasvavat entisestään.

Minna Jarva, copywriter trainee

Kiinnostuitko – ota yhteyttä asiantuntijaamme