fbpx

Tane­li Sip­po­la siir­tyi Miru­mil­ta Luo­van Työ­maan luo­vak­si joh­ta­jak­si

Luo­van Työ­maan luo­van joh­ta­jan saap­pai­siin hyp­pää­vä Sip­po­la on koke­mus- ja uudis­tusus­ko­vai­nen digi­taa­li­sen desig­nin huip­puo­saa­ja.

Tane­li Sip­po­la on aloit­ta­nut Luo­van Työ­maan luo­va­na joh­ta­ja­na sekä osak­kaa­na. Hän siir­tyi Työ­maal­le Mirum Agencyn luo­van joh­ta­jan pai­kal­ta.

“Tane­li tuo meil­le vah­vaa osaa­mis­ta brän­di­stra­te­gian, kon­sep­toin­nin ja luo­van suun­nit­te­lun aloil­la sekä kirit­tää Työ­maa­ta luo­van työn ja kult­tuu­rin kehit­tä­mi­ses­sä. Hän hyp­pää heti mukaan muu­ta­miin avai­na­siak­kuuk­siim­me”, Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä sanoo.

Tane­lil­la on parin­kym­me­nen vuo­den koke­mus alal­ta ja vah­vaa eri­kois­osaa­mis­ta digi­taa­li­ses­sa desig­nis­sa. Hän on ker­ryt­tä­nyt osaa­mis­taan muun muas­sa Alkon, Sone­ran, Abso­lu­tin, Wärt­si­län ja Nes­teen asiak­kuuk­sis­sa.

“Digi­taa­li­suus on syy mik­si olen alal­la, mut­ta en ole tek­no­lo­gia- vaan koke­mus- ja uudis­tusus­ko­vai­nen. Luo­van suun­nit­te­lun tar­koi­tus on tuot­taa koke­muk­sia, jot­ka muut­ta­vat ajat­te­lua. Kyky ja roh­keus uudis­tua, aja­tel­la ja yhdis­tel­lä asioi­ta uudel­la taval­la on eli­neh­to näi­den koke­mus­ten luo­mi­sel­le”, Tane­li lin­jaa.

Digi­taa­li­suus mah­dol­lis­taa hen­ki­lö­koh­tai­sem­man koke­muk­sen

Ennen siir­ty­mis­tään Työ­maal­le Tane­li on työs­ken­nel­lyt Mirum Agencyn lisäk­si muun muas­sa SEK:n ja Ylen pal­ve­luk­ses­sa. Hän arvioi, että tule­vai­suu­des­sa digi­taa­li­suus tuo yhä enem­män mah­dol­li­suuk­sia luo­da entis­tä hen­ki­lö­koh­tai­sem­pia eli mer­kit­tä­väm­piä koke­muk­sia.

“Täy­tyy sil­ti muis­taa, että tek­no­lo­gia on vain väli­ne, ja mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ja asia­kas­lo­ja­li­tee­tin luo­mi­seen tar­vi­taan brän­di, jon­ka toi­min­taan ja arvoi­hin asia­kas voi samais­tua”, Sip­po­la täs­men­tää.

Luo­va Työ­maa on val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­ve­le­va luo­va toi­mis­to, jon­ka 30 ammat­ti­lais­ta pal­ve­le­vat Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä. Yli 20 vuot­ta toi­mi­neen Luo­van Työ­maan suu­rim­pia asiak­kai­ta ovat Den Fin­land, Pons­se, Nes­te ja Oulun kau­pun­ki.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me