fbpx

Tiistaitärppi: Digimarkkinointi – myyntimiehen kuolema vai kumppani?

Myynti ja markkinointi ovat lähempänä toisiaan kuin koskaan aiemmin. Asiakaskokemus rakentuu perinteisten asiakaskohtaamisten lisäksi brändiviestinnästä ja verkosta löytyvän tiedon kokonaisuudesta. Ennen myyjän tapaamista asiakas on todennäköisesti jo etsinyt tietoa verkosta ostopäätöksensä tueksi.

Tietoa vaihtoehdoista, yrityksestä ja yrityksen arvoista sekä kilpailijoista on helposti kaikkien saatavilla, ajasta ja paikasta riippumatta. Kokemuksia jaetaan myös sosiaalisessa mediassa ja kuka tahansa saa halutessaan mielipiteensä kuuluviin. Lisääntyneellä tiedon määrällä ja asiakaskäyttäytymisellä on merkittävä vaikutus myös liiketoiminnan prosesseihin. Asiakaskohtaamiset kasvokkain ja verkossa tulisi näyttäytyä yhtenäisenä kokonaisuutena kaikissa kanavissa ja ostoprosessin eri vaiheissa.

Asiakaskokemukseen on mahdollista vaikuttaa digimarkkinoinnin eri keinoilla. Web-analytiikan avulla saadaan mitattavaa dataa kaikesta, mitä asiakas verkkosivuilla teki ja mistä hän sivustolle tuli. Merkityksellistä tietoa saadaan seuraamalla sivustolla vietettyä aikaa ja tutkimalla, kuinka pitkälle sivua vieritettiin ja minne seuraavaksi klikattiin vai eikö klikattu, tai poistuttiinko sivulta välittömästi. Tärkeintä on analysoida, miksi käyttäjä toimi niin kuin toimi.

Analysoidulla tiedolla voidaan asiakasta ohjata kohti tavoiteltua lopputulemaa. Toimialasta ja tilanteesta riippuen tämä voi tarkoittaa verkko-ostosta tai liidiä myyjälle jatkotoimia varten. Tärkeää on myös tunnistaa sivuilla toistamiseen vierailevat, ostoprosessissaan jo pidemmälle edenneet asiakkaat ja personoida näytettäviä sivuja tarpeen mukaan.

Eikä siinä vielä kaikki! Perinteistä myyntipuheen loppuhuipennusta ei kannata säästää sivun loppuun. Ydinasia on kerrottava pian kiinnostusta herättävän otsikon jälkeen, jotta vierailija haluaa jatkaa lukemista. Sisällön on oltava kiinnostavaa ja relevanttia paitsi lukijalle, myös Googlen näyttämät hakutulokset huomioon ottaen.

Markkinoinnin automaatiolla voidaan hoitaa asiakastyön rutiinitehtäviä ja auttaa asiakasta kohti ostopäätöstä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu automaatio sitouttaa asiakasta ja samalla vapauttaa henkilöstön aikaa muuhun työskentelyyn. Ja mikä tärkeintä, lisää tutkitusti myyntiä.

Tekniikka ja automaatio eivät ainakaan vielä voi kokonaan korvata inhimillistä vuorovaikusta, luovuutta ja tilannetajua. Myyntimiestäkin siis vielä tarvitaan, mutta todennäköisemmin vasta ostoprosessin lopulla. Silloin, kun asiakkaan tarve on akuutti.

Heli Kokko, harjoittelija, digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutushanke

Kiinnostuitko – ota yhteyttä asiantuntijaamme