fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kuka on brän­din joh­ta­ja?

Työn­te­ki­jä­lä­het­ti­lyys kun­ni­aan. Sil­lä mikään ei ole niin uskot­ta­vaa kuin brän­di, joka puhuu kas­vo­jen kaut­ta. Kuka oikeas­taan mää­rää brän­dis­tä?

Ennen puhut­tiin brän­din joh­ta­jas­ta, joka mää­rää min­kä­lai­nen brän­dis­tä muo­tou­tuu. Kuka on nyky­ään brän­din joh­ta­ja?

Sosi­aa­li­nen media on pul­lol­laan tari­noi­ta, mie­li­pi­tei­tä ja koke­muk­sia brän­dis­tä. Googlaa­mal­la ensim­mäis­ten haku­tu­los­ten jou­kos­sa onkin kes­kus­te­lu­foo­ru­mit, jos­kus jo ennen brän­din omia verk­ko­si­vu­ja. Lisäk­si Twit­te­ris­tä ja Ins­ta­gra­mis­ta löy­tää tuhan­sia sisäl­tö­jä, kun avai­sa­nak­si syöt­tää brän­din nimen. Brän­diä yhteis­ke­hi­te­tään ja val­ta on niil­lä, joil­la on sana hal­lus­sa. Word-of-mouth on entis­tä­kin suu­rem­mas­sa roo­lis­sa ja brän­di­vies­tin­nän yksi­suun­tai­suus on jää­nyt kau­as his­to­ri­aan.

Onnek­si brän­din taka­na on pal­jon ihmi­siä, jot­ka voi­vat ohja­ta brän­din­sä tari­naa osal­lis­tu­mal­la kes­kus­te­luun ja otta­mal­la sanan hal­tuun­sa.

Iida Lat­va­la, junior copyw­ri­ter

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me