fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Menes­ty­jät osaa­vat moka­ta

Mark­ki­noin­nin maa­il­maan mah­tuu kosol­ti klas­si­sia epä­on­nis­tu­mi­sia. ”New Coke” on niis­tä ehkä legen­daa­ri­sin. McDonald’sin Arch Deluxe – epic fail. Juma­las­ta seu­raa­va Ste­ve Jobs­kin veti Next-bis­nek­sen­sä ihan vih­koon. Ja Applen nimis­sä­kin on teh­ty lukui­sia map­pi ö:hön pää­ty­nei­tä tuo­te­lan­see­rauk­sia. Sor­mel­la osoit­te­li­joil­le ja bes­serwis­se­reil­le riit­tää mats­kua.

Entä sit­ten kotoi­nen Nokiam­me ja par­haim­mil­laan maa­il­man kovim­man mat­ka­pu­he­linbrän­din tuhoa­mi­nen. Vuo­si­tu­han­nen moka? Ehkä ei kui­ten­kaan.

Toki on myön­net­tä­vä, että kun Nokian mark­ki­na-arvo kor­keim­mil­laan oli yli 280 mil­jar­dia euroa, niin sen valah­ta­mi­nen alim­mil­laan hiki­seen 4 mil­jar­diin euroon kuu­los­taa kata­stro­faa­li­sel­ta. Ja kun Nokian brän­di ran­kat­tiin vie­lä 2011 maa­il­man 14. arvok­kaim­mak­si, niin kah­ta vuot­ta myö­hem­min se oli romah­ta­nut sijal­le 57. Itku­han sii­nä mark­ki­noin­ti-ihmi­sel­tä pää­si.

Mut­ta sit­ten Nokia kerä­si releen­sä ja teki yhden 2010-luvun komeim­mis­ta lii­ke­sar­jois­ta. Kän­ny­köi­den myyn­ti Mic­ro­sof­til­le, NSN:n puo­lik­kaan osto Sie­men­sil­tä, Alca­tel-Lucen­tin han­kin­ta omil­la osak­keil­la ja teli­nei­siin jää­neen Heren kaup­paa­mi­nen. Nokial­le jää­neis­tä mat­ka­pu­he­lin­pa­tent­tien lisen­soin­nis­ta ker­tyi tois­sa vuon­na 740 mil­joo­naa euroa voit­toa.

Ja Nokian brän­diar­vo oli vii­me vuon­na kor­keam­pi kuin vuon­na 2012, jol­loin se oli vie­lä maa­il­man suu­rim­pia mat­ka­pu­he­lin­val­mis­ta­jia. Ihan muka­va nousu kan­vee­sis­ta, vai mitä?

Mic­ro­soft on sit­tem­min alas­kir­jan­nut koko rei­lun 5 mil­jar­din euron kaup­pa­hin­nan ja aina­kin mil­jar­din lisää mat­ka­pu­he­lin­bis­nek­ses­tä ker­ty­nei­tä tap­pioi­ta. Talk about fai­ling.

No miten sit­ten Cokik­sel­la tai Mäk­kä­ril­lä menee? Ei hul­lum­min. Coca-Cola on sijal­la 5 ja McDo­nalds sijal­la 9 For­be­sin maa­il­man arvok­kaim­pien brän­dien lis­tal­la. Ehkä siel­lä­kin on opit­tu mokis­ta jotain.

Joten eipä hätää: mokaa sinä­kin tänään, opi yön yli ja tee huo­men­na parem­min.

”I’ve mis­sed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trus­ted to take the game win­ning shot and mis­sed. I’ve fai­led over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” (Mic­hael Jor­dan, maa­il­man kaik­kien aiko­jen paras kori­pal­loi­li­ja)

Kari Har­ti­kai­nen, stra­te­gia­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me