fbpx

Tiistaitärppi: Kuka vastaa somesta?

Nykyään on jo oletus, että yrityksillä on pätevät nettisivut ja kiinnostavat sosiaalisen median kanavat. Voin ainakin itse myöntää stalkkaavani esimerkiksi ravintoloiden ruokalistoja ja annoskuvia somesta jo ennen pöytävarauksen tekemistä. Tuntuu turvallisemmalta valita pöytä ravintolasta, jonka ruoan tiedän näyttävän hyvältä ja saaneen hyvää palautetta. Mikäli yrityksen sivut on köykäiset tai niitä ei ole eikä somestakaan löydy juuri mitään sisältöä, on helppo siirtyä kilpailijan sivuille, jolta sellaista löytyy.

Sosiaalinen media on tehokas markkinointiviestinnän väline. Sen avulla yritysten on helppo luoda uusia asiakassuhteita ja ylläpitää jo olemassa olevia. Ilmeisesti somen mahdollisuudet on alettu Suomessa sisäistää, sillä neljässä vuodessa sosiaalisen median käyttö yrityksissä on lisääntynyt 25 prosenttia. Vuonna 2017 jo 63 prosenttia yrityksistä käytti sosiaalista mediaa. (Tilastokeskus, 2017)

Ei kuitenkaan riitä, että vain ollaan somessa. Laadukas ja aktiivinen sisältö on kaiken avain, mutta sellaisen tuottaminen vaatii aikaa sekä resursseja. Tämän vuoksi somen strategiaa olisi syytä suunnitella: Mitä julkaistaan? Milloin julkaistaan? Kuka julkaisee? Kysymyksistä viimeinen on oleellinen, sillä yrityksessä olisi hyvä olla henkilö, jolla on päävastuu somesta ja käsitys kanavien isoista linjoista. Toteutukseen vaihtoehtoja on monia:

– Yrityksellä voi olla yksi somevastaava, joka päätyönään huolehtii yrityksen sosiaalisen median kanavista.
– Somevastaava voi olla viralliselta työnimikkeeltä jotain muuta ja olla vastuussa yrityksen sosiaalisen median kanavista muun työn ohessa.
– Vastuu yrityksen sosiaalisen median kanavista voidaan jakaa muutamalle yrityksen henkilölle tai jopa kaikille, jolloin sosiaalista mediaa päivitetään esimerkiksi vuoroviikoin.
– Vastuu sosiaalisesta mediasta voidaan ulkoistaa esimerkiksi suunnittelutoimistolle.

Yhden somevastaavan etuna ovat suunnitelmallisuus ja selkeät raamit tekemiselle. Kun some on yhden ihmisen käsissä, tekeminen on täsmällistä ja siinä on varmimmin jokin punainen lanka. Kun somevastaavana oleminen on päätyö, siihen on huomattavasti enemmän aikaa panostaa, joten julkaisut ovat todennäköisesti laadukkaampia.

Toisaalta yhden ihmisen tekemässä sisällössä on omat vaaransa. Sisältö voi herkästi muuttua itseään toistavaksi, jos somevastaava rutinoituu liikaa omaan työhönsä. Tästä näkökulmasta ajateltuna sometiimi voi olla hyvä ratkaisu, jolloin monipuolista ja mielenkiintoista sisältöä voi ideoida ja tehdä yhdessä usean ihmisen voimin. Tällöin tulisi kiinnittää erityistä huomiota yrityksen äänensävyyn. Äänensävyn tulisi pysyä samanlaisena, vaikka kirjoittaja vaihtuisikin.

Ulkoistamalla somevastuu voidaan poistaa taakkaa yrityksen harteilta ja varmistaa laadukas sisällöntuottaminen kanaville aktiivisesti. Tällöin kuitenkin spontaanit tilannekuvat ja –videot voivat jäädä ottamatta.

Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa hoitaa yrityksen somea. Kaikessa on puolensa, tilanteet ovat hyvin tapauskohtaisia ja riippuvat esimerkiksi yrityksen koosta ja resursseista. Jos to do –listalla on kuitenkin somestrategian teroitusta, ensimmäinen kysymys voisi olla: kuka vastaa somesta?

Johanna Laakkonen, copywriter-harjoittelija

Kiinnostuitko – ota yhteyttä asiantuntijaamme