fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Laa­tu ennen mää­rää – myös somes­sa

Söi­sit­kö mie­luum­min pari perus­pul­laa vai palan her­kul­lis­ta, tuo­reil­la mar­joil­la höys­tet­tyä bri­ta­kak­kua? Jos voi­sit vali­ta, läh­ti­sit­kö pari ker­taa vuo­des­sa pikai­sel­le vii­kon­lop­pu­reis­sul­le Tal­lin­naan vai ker­ran pidem­mäl­le kau­pun­ki­mat­kal­le New Yor­kiin?

Valit­si­sit var­maan jäl­kim­mäi­sen, jos raha tai aika ei oli­si estee­nä.

Mik­si aja­tel­laan että somes­sa asian lai­ta oli­si toi­sin? ”Yri­tyk­sen täy­tyy jul­kais­ta tau­koa­mat­ta jotain” –ajat­te­lu­ta­pa pitää entis­tä huo­nom­min paik­kan­sa. Ongel­ma on koh­das­sa ”jotain”.

Ennen kuin jul­kai­set, mie­ti 1) mikä on juu­ri tämän jul­kai­sun tavoi­te 2) miten jul­kai­su tukee tai raken­taa yri­tyk­se­ni brän­diä 3) olen­ko val­mis spon­so­roi­maan jul­kai­sua.

Jos sinul­la on jär­ke­vät vas­tauk­set kah­teen ensim­mäi­seen koh­taan ja vas­taat myön­tei­ses­ti vii­mei­seen, niin eikun jul­kai­su ilmoil­le!

Iida Lat­va­la, Junior copyw­ri­ter

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me