fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Luo­vuus ja hum­me­rit

Työ­maan ilme uudis­tui mar­ras­kuun alus­sa. Syn­tyi Luo­va Työ­maa, ja samal­la paluu juu­ril­le – luo­mis­työ­hön. Kun Työ­maan mai­ne alkoi vuo­si­tu­han­nen tait­tees­sa kas­vaa kohis­ten oulu­lai­ses­sa yri­tys­maa­il­mas­sa, yhtiön logos­sa oli lapio­mies – luo­mas­sa.

Lan­taa vai lun­ta, tari­na ei ker­ro, mut­ta logo puhut­te­li. Luo­va työ vaa­tii usein sitä lapio­ta, vaik­ka pro­jek­tin alus­sa oli­si lii­del­ty mil­lai­sis­sa sfää­reis­sä tahan­sa.

Slush vaa­tii luo­mis­voi­maa

Vii­me vii­kol­la jär­jes­tet­ty vuo­den kovin pöhi­nä­ta­pah­tu­ma Slush osuu yleen­sä sii­hen itseen­sä, eli rän­tää tulee tai­vaan täy­del­tä.

Olin itse Ete­lä-Suo­mes­sa todis­ta­mas­sa rän­nän ins­pi­roi­maa luo­mis­voi­maa, kun muu­ta­ma tule­vai­suu­den toi­vo heit­täy­tyi sau­nan jäl­keen seläl­leen vii­den sen­tin pak­sui­seen rän­tä­ker­rok­seen teke­mään rän­täen­ke­lei­tä – Slush Angels. Uskon että kuu­lem­me näis­tä enke­lin­te­ki­jöis­tä vie­lä lähi­vuo­si­na.

Pimeä kut­suu kek­si­mään

Kun valo lop­puu, alkaa kuvit­te­lu. Kun päre sam­muu, on kek­sit­tä­vä lamp­pu. Kun luo­vuus muut­tuu lapiol­li­sek­si lan­taa, joka osuu tuu­let­ti­meen, on lai­tet­ta­va sil­mät kiin­ni ja siir­ret­tä­vä itsen­sä Alfa Cen­tau­rin taka­mai­se­miin, ikui­sen kesän ja vii­ni­ry­pä­lei­den pla­nee­tal­le.

Hum­me­rit peliin

Jos­kus, kun luo­vuus on ker­ta kaik­ki­aan hukas­sa, voi kysyä lap­sel­ta. Lap­si vas­taa, jos on sil­lä tuu­lel­la eikä kiin­ni jos­sain lait­tees­sa. Kävin vii­kon­lop­pu­na kiin­nos­ta­van kes­kus­te­lun neli­vuo­ti­aan suku­lais­po­jan kans­sa hum­me­reis­ta.

Hän oli juu­ri saa­nut tie­tää, että hum­me­ri voi nap­sais­ta vaik­ka sor­men poik­ki, jos sitä käsit­te­lee varo­mat­to­mas­ti. Täs­tä tie­dos­ta gene­roi­tui poh­dis­ke­lu ja jouk­ko ideoi­ta, joi­den tär­keim­mät toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set löy­ty­vät alta.

Polii­si ja pelas­tus­lai­tos voi­si­vat ryh­tyä kou­lut­ta­maan hum­me­rei­ta eri­lai­siin teh­tä­viin, kuten:

Näil­lä eväil­lä eteen­päin!

Ant­ti Lei­kas, PR direc­tor

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me