fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Otsi­koin­nin sie­tä­mä­tön vai­keus

Miten tii­vis­tää sisäl­tö par­hai­ten pariin sanaan? Ja vie­lä haku­ko­neop­ti­moi­dus­ti ja klik­ke­jä lie­ha­koi­vas­ti, mut­ta sil­ti luki­jaa pal­ve­le­vas­ti.

Oli­si­ko otsi­koin­nin sie­tä­mä­tön keveys ollut täl­le kui­ten­kin parem­pi otsik­ko. Sii­nä oli­si ydin­a­sia, eli otsi­koin­ti ja sen ongel­mal­li­suus. Maus­tee­na sel­keäm­pi viit­taus romaa­niin, jos­sa ihmi­sen yksit­täi­sil­lä teoil­la ei ole mitään pai­noar­voa hyväs­sä tai pahas­sa, kos­ka ihmi­sel­lä on vain yksi elä­mä, jon­ka jäl­keen kaik­ki lop­puu.

Eten­kin sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa otsi­kois­ta uhkaa kado­ta pai­noar­vo, jos kaik­ki nou­dat­ta­vat samaa tehok­kaak­si havait­tua kaa­vaa:

Kuin­ka kir­joit­taa tehok­kai­ta otsi­koi­ta – 5 paras­ta vink­kiä
Näil­lä vin­keil­lä kir­joi­tat parem­pia otsi­koi­ta kuin 91% kol­le­gois­ta­si
Teet­kö sinä­kin nämä 3 vir­het­tä otsi­kois­sa­si?

Kaik­ki yllä ole­vat ovat monel­la tapaa toi­mi­via esi­merk­ke­jä, mut­ta varo, että blo­gi­si tai mark­ki­noin­ti­mai­li­si otsi­kot eivät muu­tu tur­han­päi­väi­sen kuu­loi­sik­si vaik­ka tot­ta oli­si­vat­kin.

Se romaa­ni on Milan Kun­de­ran Ole­mi­sen sie­tä­mä­tön keveys, jos jäit sitä tie­toa odot­ta­maan.

Arto Tie­puo­li, junior copyw­ri­ter

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me