fbpx

Tiistaitärppi: Persoonallinen erottuu, oli se ihminen tai brändi

Persoonat erottuvat joukosta, ne muistetaan ja niistä puhutaan sekä kiistellään. Jokainen ihminen on oma persoonansa ja jokaisen yrityksenkin tulisi olla. Persoona auttaa ihmisiä samaistumaan sekä luo kosketuspintaa yrityksen ja kuluttajan välille. Erityisesti persoona auttaa erottumaan. Se antaa mahdollisuuden olla jotain mieltä.

Persoonan kautta yritys luo itsestään imagon, ja sitä kautta tunnistettavan ja itseään erilaisten kokemusten kautta toteuttavan olomuodon eli brändin.

Persoonan pitää pohjautua aitoihin asioihin, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa. Yrityksen visio, arvot, yritystä kuvaavat attribuutit ja vahvuudet muodostavat pohjan persoonan synnylle. Ihan niin kuin jokaisella ihmiselläkin on omaa toimintaansa ohjaavat tekijät, joista osa on annettuja ja osa opittuja.

Brändi on henkilön (eli asiakkaan) kokemusperäinen mielikuva yrityksestä, joka pohjautuu henkilön ja yrityksen kohtaamisiin. Jos yritys näissä kohtaamisissa osaa ja uskaltaa laittaa itseään likoon ja tuoda persoonaansa esiin, on muistijälki entistä vahvempi.

Persoona-ajattelun avulla voidaan asioita yksinkertaistaa ja selkeyttää niin, että esimerkiksi markkinointistrategian sisäinen jalkautus ja sisäistäminen helpottuu, kun asiaa tarinallistetaan:

Brändin erottuvuutta voi ajatella ajattelemalla brändin henkilöksi. Kun tuotteet, palvelut ja hinnat ovat hyvin samankaltaisia niin persoona erottuu.

Ota kantaa ja ole jotain mieltä. Vastaa kun kysytään, ole ilmeikäs ja kiinnostunut myös muistakin kuin itsestäsi. Kun puhuttelet ihmisiä ja luot merkitystä, niin myös sinusta puhutaan!

Taneli Sippola, Creative Director

Kiinnostuitko – ota yhteyttä asiantuntijaamme