fbpx

Uusi Oulun osoit­teem­me on Kasar­min­tie 13 D1

Luo­va Työ­maa hyväs­te­li jo 20 vuot­ta pal­vel­leen Pak­ka­huo­neen­ka­dun toi­mis­ton Oulus­sa ja vaih­toi Lasa­re­tin­saa­reen – var­rel­le vir­ran. Uudet tilam­me ovat rei­lus­ti tila­vam­mat sekä  mah­ta­va kult­tuu­ri­mai­se­ma ympä­röi luo­vaa toi­mis­toam­me.
“Saim­me 70 neliö­tä enem­män tilaa, joten mah­dum­me muka­vam­min kas­va­neel­la 23 hen­gen poru­kal­lam­me työs­ken­te­le­mään.”, kom­men­toi perus­ta­ja ja Crea­ti­ve Lead Kai­ja Matik­ka­la.

Myös asiak­kail­le on nyt tar­jol­la ilmais­ta park­ki­ti­laa, mikä hel­pot­taa aiem­piin kes­kus­ta­pa­la­ve­rei­hin ver­rat­tu­na. Lasa­re­tin­saa­ren tilat mah­dol­lis­ta­vat hel­pos­ti tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.
“Naa­pu­ris­sam­me on vie­lä tilaa vapaa­na. Oli­si mah­ta­vaa, jos sai­sim­me vie­reem­me luo­vaa poruk­kaa, joi­den kans­sa teh­dä yhteis­työ­tä.”

Täs­tä päi­väs­tä läh­tien Luo­va Työ­maa pal­ve­lee Lasa­re­tin­saa­res­sa osoit­tees­sa Kasar­min­tie 13 D1. Ter­ve­tu­loa!

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me