fbpx

100 % vapaal­la

Vapaa-ajan asuntojen lanseeraus

Design-Talo lan­see­ra­si uudis­tu­neen vapaa-ajan asun­to­jen vali­koi­man­sa näyt­tä­väs­ti moni­me­diai­sel­la kam­pan­jal­la. Design-Talon loma-asun­not on suun­ni­tel­tu suo­ma­lai­seen vapaa-aikaan. Niin­pä Työ­maa nos­ti suo­ma­lais­ten vapaa-ajan unel­mat kam­pan­jan kes­ki­öön.

Työ­maa loi vapaa-ajan asun­noil­le 100 % vapaal­la ‑kon­sep­tin. Kam­pan­ja hou­kut­te­lee unel­moi­maan ja poh­ti­maan, mitä täy­del­li­nen vapaal­la olo itse kul­le­kin tar­koit­taa. Toi­sil­le se on aktii­vis­ta har­ras­ta­mis­ta, toi­sel­le omaa rau­haa ja ran­taa. Muut­to­val­mis­ta­lo­jen mark­kin­ajoh­ta­jan tar­joa­ma vai­va­ton ja mark­ki­noi­den pal­ve­le­vin toi­mi­tus­ta­pa lupaa jokai­sel­le Design-Talon asiak­kaal­le, että raken­nut­ta­mis­pro­jek­tis­ta huo­li­mat­ta olet vapaal­la arjes­ta ennen kuin huo­maat­kaan.

Design-Talon vapaa-ajan asun­to­jen uusi ilme näkyy eri mediois­sa loma-asun­to­kuu­meen olles­sa kor­keim­mil­laan, Kala­joen loma-asun­to­mes­suil­la kesäl­lä 2014, www-sivuil­la ja esit­tees­sä.

Tutustu mallistoon ja tempaudu satavapaalle!

DT_100_Logo
DT_100_WWW
DT_100_Esite
  • printti
  • visuaalinen ilme
  • www-sivut