fbpx

Koordinaatti

Visual Identity

Työmaa loi osaamiskeskus Koordinaatille visuaalisen ilmeen logoineen, typografioineen ja värimaailmoineen.

Osaamiskeskus tukee nuorten mahdollisuuksia saada tietoa ja neuvontaa

Koordinaatti on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen osaamiskeskus, jonka päätehtävä on tukea sitä, että Suomessa asuvilla nuorilla on laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytössään.

Koordinaatti palvelee ja opastaa nuorisoalan toimijoita valtakunnallisesti osana Oulun kaupungin palveluita. Ajatuksena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada tietoa, vaikuttaa ja osallistua.

Osaamiskeskus Koordinaatti tarvitsi uuden visuaalisen identiteetin, jonka keskiössä on uusi logo. Lisäksi tarvittiin paljon materiaaleja ja konsepti siitä, miten värit ja kuvat elävät eri materiaaleissa.

Logo ponnistaa koordinaatistosta, k-kirjaimesta ja karttapinnistä

Visuaalinen ilme rakentuu logon ympärille. Logo muodostuu elementeistä, joita ovat koordinaatisto, aiemman logon karttapinni ja Koordinaatin k-kirjain. Visuaalisen identiteetin suunnitteluun kuului logon ja typografian määrittämisen lisäksi erilaisten esitteiden suunnittelu ja värien sekä kuvien käyttöön liittyvä konseptointi.

Koordinaatti tuottaa nuorten tieto- ja neuvontatyötä tukevia palveluja monikanavaisesti. Työmaa toteutti osana visuaalisen ilmeen suunnittelua tukun esitteitä ja muita materiaaleja yhteistyössä Koordinaatin kanssa – ja luonnollisesti kaikilla pyydetyillä kielillä.

Osana visuaalisen identiteetin suunnittelua osaamiskeskus Koordinaatille, syntyi myös kuvakonsepti, joka palvelee Koordinaattia jatkossa kaikenlaisessa viestinnässä. Kuvakonseptin keskiössä ovat Koordinaatille sopivan rennot kuvat sekä Koordinaatin brändiväreistä ponnistavat sävytetyt kuvat.