fbpx

Luo­vi

Nimi, logo ja ilme

Vuon­na 2007 usean oppi­lai­tok­sen yhdis­tyes­sä syn­ty­nyt uusi toi­mi­ja oli vail­la iden­ti­teet­tiä. Oppi­lai­tok­sen pää­mää­rä oli sel­vil­lä: tar­jo­ta tasa­ver­tai­sia oppi­mis­mah­dol­li­suuk­sia eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vil­le nuo­ril­le ja aikui­sil­le. Työ­maa työs­ti uudel­le oppi­lai­tok­sel­le iden­ti­tee­tin luo­mal­la nimen, logon ja ilmeen. Syn­tyi Luo­vi, jon­ka ainut­laa­tuis­ta otet­ta on kuvas­ta­nut myös mate­ri­aa­leis­sa käy­tet­ty Erk­ka-piir­ros­hah­mo. Yhteis­ten vuo­sien aika­na Työ­maal­la on Luo­vil­le teh­ty mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän mate­ri­aa­le­ja ja työ­ka­lu­ja lai­das­ta lai­taan, mai­nos­kam­pan­jois­ta sidos­ryh­mä­leh­tiin ja mes­suo­sas­toi­hin. Työ­maan käden­jäl­ki näkyy myös oppi­lai­tok­sen sisäi­seen käyt­töön suun­na­tuis­sa mate­ri­aa­leis­sa.

luovi_vipina
luovi_mukana
luovi_esitteet2
luovi_esitteet1
Luovi_toimintakertomukset
  • sisällöntuotanto
  • video
  • visuaalinen ilme