fbpx

OSAOs­ta ammat­tiin

Yhteishakukampanja 2013

Oulun seu­dun ammat­tio­pis­to OSAOn vuo­den 2013 kam­pan­jail­me raken­tui kuvi­tus­kol­laa­sin ympä­ril­le. Ilme koros­taa käden­tai­to­ja ja tuo esiin OSAOn monia­lai­sen ammat­ti­kou­lu­tus­tar­jon­nan.

Eteen­päin-mes­suil­la OSAOn osas­tol­la napat­tiin Face­book-kisaa var­ten 120 valo­ku­vaa tule­vis­ta haki­jois­ta, eli pää­asias­sa ysi­luok­ka­lai­sis­ta. Pöhi­nää riit­ti OSAOn Face­boo­kis­sa, mis­sä kuvien tyk­käyk­set liik­kui­vat sadois­sa peu­kuis­sa. Kam­pan­jan kol­me doku­men­taa­ris­ta fil­miä ker­to­vat osao­lai­sis­ta. Pää­osis­sa aja­tuk­si­aan jaka­vat opis­ke­li­ja Hen­ri, vas­ta­val­mis­tu­nut ammat­ti­lai­nen Taru ja opet­ta­ja Timo. Haki­jat voi­vat kat­soa fil­me­jä uudis­te­tuil­la yhteis­ha­kusi­vuil­la, mis­sä joh­da­tel­laan poh­ti­maan omiin vah­vuuk­siin perus­tu­vaa amma­tin­va­lin­taa.

Yhteishakusivut

osao_yht13_1
osao_yht13_2
  • kampanja
  • printti
  • video
  • www-sivut