fbpx

Osuuskauppa Arina

Brand / Brand / Visual Identity / Campaign / Content design / Digital Service Design / SEM / SEO / Social Media / UI / Video

Osuuskauppa Arina toimii pohjoisen hyväksi päivästä toiseen. Mutta miten viestiä osuustoiminnan vaikutuksista kiinnostavasti? Työmaan toteuttama osuuskaupan renessanssi tehtiin todeksi vastuullisuusviestinnän Sydän Pohjois-Suomelle -konseptilla, joka näyttää osuustoiminnan voiman.

Haaste

Osuuskauppa Arinan omistajia ovat 170 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta Pyhäjoelta Inariin asti. Osuustoiminta on vastuullista liiketoimintaa, mutta nykypäivänä osuuskaupan idea ei avaudu entiseen tapaan edes omistajalle. Se voidaan nähdä etäisenä ja hieman pölyttyneenä, vaikeasti käsitettävänä toimintana.

Siksi Arina tarvitsi pohjoissuomalaisia puhuttelevan tavan kertoa omista vastuullisuusteoistaan ja avata osuuskaupan toimintaa paikallisella tasolla. Samalla Arinan imagoa päivitetään vastaamaan todellisuutta.

Luova ratkaisu

Haastetta ratkaisemaan Luovan Työmaan käsissä syntyi Osuuskauppa Arinan vastuullisuusviestinnän konsepti Sydän Pohjois-Suomelle, joka kiirii koko Arinan toimialueelle ympäri pohjoista Suomea.

Aivan aluksi vastuullisuuskonseptin lanseerauksessa Sydän Pohjois-Suomelle -ajattelu tuotiin lähelle kaikkia arinalaisia – onhan kyseessä alueensa suurin työnantaja. Kun oma porukka seisoi viestin takana, se oli helppo tuoda myös asiakkaiden eteen johdonmukaisen markkinoinnin vuosikellon ja sisältöstrategian siivittäminä. Niiden kautta vuosi 2021 jaoteltiin pohjoisessa sykähdyttäviin vastuullisuusteemoihin.

Sydämellinen tarina Arinan vastuullisuudesta avautui pohjoisten kotien televisioruuduilla ystävänpäivänä 2021, kun Miikka Lommin ohjaama ”Rakkaudentunnustus”-brändifilmi sai ensiesityksensä.

Konkreettisista vastuullisuuteoista kerrotaan tarinallisten videoiden ja kertomusten avulla osoitteessa sydänpohjoissuomelle.fi. Työmaan suunnittelema kotipesä seuraa Arinan vastuullisuustekoja lähestyttävästi ja lämpimästi. Jokainen kävijä saa tykätä eniten omaa sydäntään lämmittävistä teoista.

Pohjoiselle sykkivät vihreät sydämet näkyvät ja kuuluvat laajasti muissakin medioissa, kuten digissä, Pohjois-Suomen katukuvassa, lehdissä, radiossa sekä tietenkin Arinan omissa toimipisteissä niin sisällä kuin ulkona.

Kiinnostavuutta liikkuvalla kuvalla

Luovan Työmaan avaimet käteen -toteutuksella tuottamat tarinalliset videot antavat siivet Arinan isoille ja pienille teoille pohjoisen ihmisten, ilmaston ja alueen elinvoimaisuuden hyväksi.

Digitaalinen näkyvyys

Tunteita herättävä ja aktivoiva vastuullisuuskonsepti vaati tuekseen kohderyhmää ymmärtävää, monikanavaista digitaalista markkinointia. Sydän Pohjois-Suomelle -ajatteluun perustuva digimarkkinointi rakentuu vetoaville videoille, joita tukevat muut harkitut visuaaliset sisällöt. Myös Arinan toimipaikkojen omia kertomuksia vastuullisuusteoista nostetaan esiin alueellisesti, jotta viestit saavat paikallista väriä.

Kohderyhmät ja kanavat on valittu huolellisesti kunkin teeman mukaan. Niin informatiivinen Google Discovery -mainonta kuin vaikuttavat Instagram Reels -mainokset on otettu osaksi palettia, joka tuo Arinan vastuullisuuden lähelle ihmistä digitaalisessa arjessa.

Tulokset

Konseptin vaikutusta on tutkittu kahteen otteeseen kampanjatutkimuksella (Norstat 2021). Tulokset osoittavat, että Sydän Pohjois-Suomelle -konsepti on onnistunut vaikeassa tehtävässään: se on saanut pohjoisen ihmiset ajattelemaan ja oivaltamaan osuuskaupan tehtävän oikealla ja toivotulla tavalla. Kampanja herätteli kuluttajia ajattelemaan Arinan merkitystä uudella tavalla, ja positiivinen mielikuva Arinaa kohtaan vahvistui yli puolella vastaajista. Kampanjan huomioarvo oli keskiarvoa korkeampi lähes jokaisessa käytetyssä kanavassa.

Vastuullisuusviestinnän tarpeista ponnistanut ratkaisu muotoutui lopulta koko Arinan brändin pääviestiksi. Monikanavainen markkinointi on tavoittanut jo nyt valtavan määrän pohjoisen Suomen asukkaita, ja tulokset puhuvat puolestaan. Vihreä sydän jatkaa sykkimistä myös vuonna 2022 – jokainen vastuullisuusteko kun on sydän Pohjois-Suomelle.

Reilun Puolen vuoden aikana
 • saavutettiin yli 2,5 miljoonaa videokatselua
 • saatiin yli 82 000 uniikkia verkkosivukävijää
 • 84 %* muisti kampanjan kärkiviestin
 • yli 50 %* kertoi, että positiivinen mielikuva Arinaa kohtaan vahvistui

*kampanjatutkimukseen vastanneista. Konseptin vaikutusta on tutkittu jakson aikana kahteen otteeseen kampanjatutkimuksella, joka tutkii kaikkien kampanjassa tehtyjen toimien vaikutusta (Norstat 2021).

Näistä
Työmaa
Vastasi

 • konseptisuunnittelu
 • ilme
 • brändifilmin käsikirjoitus
 • kuvasuunnittelu
 • aktivointisivuston suunnittelu ja tuotanto
 • kampanjasuunnittelu
 • radiomainonta
 • videotuotanto
 • digitaalinen markkinointi
 • sosiaalisen median strategia