fbpx

Oulun kaupunki

Brand / Campaign / Content design / Digital Service Design / Social Media / Video / Visual Identity

Yli 200 000 asukkaan Oulu tarvitsi kaupunkibrändin, joka nojaa alueen aitoihin vahvuuksiin ja on kaupunkilaisten tunnistama. Yhdessä oululaisten kanssa luotu brändi on tehty hyviä, vanhoja asioita kunnioittaen mutta niin, että koko brändille on annettu täydellinen piristysruiske, joka palvelee vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin monipuolisia tarpeita.

Oulun pitää tuntua oululaiselta

Oulun kaupunkiseutu on kokenut viimeisen kymmenen vuoden aikana venymistä. Uudet alueet, monipuolistunut kulttuuri ja kuhiseva yrityskenttä vaativat 2020-luvulle päivitettyä kaupunkibrändiä – sellaista, jota oululaisten on luontevaa käyttää.

Tavoitteiksi asetettiin yhtenäinen Oulu-kuva ja viestit, joihin kaupunkilaiset ja alueen yritykset voivat samaistua: tunnistettava ja pohjoisen kulttuurikaupungin aitoihin vahvuuksiin nojaava brändi.

”Brändillä halutaankin ilmentää kehittyvää, muuttuvaa ja monimuotoista Oulua, josta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -status on yksi oiva esimerkki.”

Apuna kaupungin 200 000 asukasta

Teknologiakaupunkina tunnettu Oulu on vetänyt puoleensa kiinnostusta jo kauan. Maine rajasi Oulun yksipuolisemmaksi kuin mitä todellisten oululaisten tunnistama kotikaupunki on.

Aitouteen nojaava brändi oli rakennettava yhdessä oululaisten kanssa, ja suunnittelussa haluttiin ottaa laajasti huomioon myös kaupunkiorganisaation sisäiset tarpeet. Prosessin kantavaksi voimaksi luotiin yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri, aidosti yhteistyönä toteutettu uudistus.

Osallistamisprosessin aikana järjestettiin kaksi kaupunkilaisille kohdennettua laajaa kyselyä ja jalkauduttiin oululaisten pariin. Kaksivaiheinen yhteiskehittämisen projekti tiiviisti Oulun kolmeksi ydinasiaksi pohjoisuuden, inhimillisyyden ja älykkyyden, joiden pohjalta lähdettiin piirtämään tarkempaa kuvaa brändistä nimeltä Oulu.

”Oulun brändi ei ole syntynyt tyhjästä, vaan kaupungin aidoista vahvuuksista ja kaikista sen asukkaista. Oulun brändi onkin tehty yhdessä oululaisten kanssa – kyselyjen, haastattelujen ja äänestysten pohjalta luotiin yhteinen ymmärrys Oulun uuden brändin ytimistä.”

Asteen verran oululaisempi brändi

Loimme Oululle brändi-identiteetin, joka ei nojaa menneeseen vaan nostaa esiin tämän hetken voimavaroja, jotka ovat kaupungin kantavia voimia ja aitoja erottavuustekijöitä tulevaisuudessakin.

Voimavaransa tunnistavalla kaupungilla ei ollut tarvetta dramaattisiin muutoksiin, joten brändiuudistuksen ajurina toimi oululaisuus. Pohjoisesta luonnosta ja luonteesta, inhimillisestä energiasta ja maailmanluokan osaamisesta ponnistava identiteetti tiivistyi sisäiseksi brändilupaukseksi, jonka tarkoitus on olla helposti käytettävä ja jokaista tekoa ja päätöstä kaupungissa ohjaava työkalu. Lupaus herää eloon Asteen verran… -ajattelussa, joka on mukautuva, täydentyvä ja elävä. Asteen verran… -ajattelua symboloi visuaalinen astemerkki, joka toimii lupauksen allekirjoituksena.

“Oulun Asteen verran… -ajattelu tarkoittaa, että lupaus elää ja muuntautuu teeman, painotuksen ja käyttöpaikan mukaan.”

Näin se saavutettiin:

1) Kokosimme Oulun kaupunkiorganisaatiosta yhteen mahdollisimman laajan joukon eri alojen ihmisiä ja määrittelimme lähtökohdat ja tahtotilan muutokselle.

2) Aloitimme kaikkien oululaisten kanssa yhteiskehittämisen projektin ja kysyimme kaupungin asukkailta, millainen Oulu on.

3) Analysoimme kyselyn tulokset ja muodostimme yhdessä ohjausryhmän kanssa aihioita oululaisuuden ytimistä.

4) Tarinallistetut ja kuvitetut hypoteesit esiteltiin oululaisille ja altistettiin kriittiselle tarkastelulle.

5) Yhteiskehittämisprojektista saadun ymmärryksen perusteella muodostettiin Oulun brändin ydin ja brändilupaus.

6) Brändiajattelun konkretisoimiseksi suunniteltiin Oululle raikastettu ja ravisteltu persoona eli ilme ja ilmaisu.

Jotain uutta, vanhaa, pinkkiä ja lainattua

Oulun uusi brändi-identiteetti tiivistyy pohjoisuuteen, inhimillisyyteen ja älykkyyteen. Brändilupaus, ilme sekä kärkiviestit ja puhetapa rakentavat kuvaa asteen verran oululaisemmasta kaupungista. 

Brändimielikuvaa tukemaan Oululle on luotu yhteistyökumppaneiden kanssa myös oma typografia, Oulun Graadi -fontti, sekä äänibrändi.

Oulun brändikäsikirja löytyy täältä: https://ouka.fi/oulu/viestinta/brandi

Emme ainakaan tehneet jotain mitäänsanomatonta, tylsää tai platkua. Sekä somekansa että media ovat tarttuneet brändiin hanakasti, ja keskustelu mediassa on käynyt kuumana. Tässä parhaat palat poimintoina:

Näistä työmaa vastasi