fbpx
Brand / Visual Identity / Social Media

Race of Dro­nes Oulu 2020

Kan­sain­vä­li­nen dro­ne-pilot­tien kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin jo tois­ta­mi­seen Oulus­sa. Vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­mak­si muu­tet­tu maa­il­mancup-tapah­tu­ma tavoit­ti rei­lus­ti kat­so­jia myös koti­soh­vil­la.

Läh­tö­koh­ta

Vuon­na 2020 tois­ta­mi­seen jär­jes­tet­ty Race of Dro­nes Oulu kisat­tiin maa­lis­kuus­sa Oulu­hal­liin luo­duis­sa upeis­sa puit­teis­sa, jois­ta vas­ta­si Luo­va Työ­maa. Koro­na­pan­de­mian takia len­nos­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mas­ta vir­tu­aa­li­sek­si vaih­tu­nut tapah­tu­ma toteu­tet­tiin yhdes­sä Busi­ness Oulun ja FPV Fin­lan­din kans­sa.

Haas­te

Jo hyväk­si­tes­tat­tu tapah­tu­ma­kon­sep­ti veny­tet­tiin uusil­le rajoil­le, kun maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia pis­ti Suo­mes­sa­kin suur­ta­pah­tu­mat säp­piin. Vain päi­vää ennen kisan h‑hetkeä jul­kai­su suo­si­tus vaa­ti nope­aa rea­goin­tia, jot­ta hui­kea tapah­tu­ma saa­tiin jär­jes­ty­mään koko komeu­des­saan.

Rat­kai­su

Tapah­tu­man muut­ta­mi­nen strii­mi­ta­pah­tu­mak­si oli ennen kaik­kea vies­tin­näl­li­nen teko, jot­ta ylei­sö saa­tiin koti­soh­vil­le kisan ääreen. Kaik­ki kana­vat kes­kit­tyi­vät ker­to­maan uudes­ta, vai­vat­to­mam­mas­ta rat­kai­sus­ta naut­tia nopea­tah­ti­ses­ta kisa­huu­mas­ta. Työ­maan käsia­laa oli myös tapah­tu­mas­ta tuo­tet­tu kokoai­kai­nen some­seu­ran­ta, jois­sa päi­vi­tet­tiin live-lähe­tys­tä. Nopei­den päi­vi­tys­ten myö­tä mah­dol­li­sim­man monel­le kat­so­jal­le saa­tiin väli­tet­tyä tapah­tu­man aitoa ja ren­toa tun­nel­maa haas­tat­te­lu­jen, videoi­den ja kuvien avul­la koko tapah­tu­man ajan.

Koko tapah­tu­man tyy­lik­kään yksin­ker­tai­nen visu­aa­li­suus oli erin­omai­nen tois­tu­maan myös lähe­tyk­sen väli­tyk­sel­lä koti­kat­so­moi­hin. Tapah­tu­man juon­ta­ja, Oulun suur­lä­het­ti­lään roo­lin otta­nut Ernest Law­son toi myös live-lähe­tyk­seen oman maus­teen­sa.

Lop­pu­tu­los

Live-lähe­tys hou­kut­te­li yli 1 700 kat­so­jaa seu­raa­maan inten­sii­vis­tä dro­ne-len­nä­tys­tä, mikä löi edel­li­sen vuo­den Oulu­hal­lin kat­so­ja­mää­rän. Niin kisaa­jat kuin kat­so­jat­kin antoi­vat kii­tos­ta – jäl­leen ker­ran – hui­keil­le tapah­tu­ma­jär­jes­te­lyil­le.

NÄISTÄ TYÖMAA VASTASI

  • tapah­tu­man tuot­ta­mi­nen
  • visu­aa­li­nen ilme
  • mate­ri­aa­lin suun­nit­te­lu
  • verk­ko­si­vus­to
  • vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma