fbpx

Round Zero

UI / Visual Identity

Fin­ger­sof­tin alai­suu­des­sa toi­mi­va Round Zero aikoo teh­dä pelia­lal­la val­lan­ku­mouk­sen.

Alku

Fin­ger­sof­tin alai­suu­des­sa toi­mi­va Round Zero aikoo teh­dä pelia­lal­la val­lan­ku­mouk­sen. Yksin­ker­tais­taen se aikoo tes­ta­ta pelaa­jil­la, mit­kä pelit kan­nat­taa jul­kais­ta, kos­ka suu­ren pelaa­ja­jou­kon muo­dos­ta­ma data ker­too asian parem­min kuin yksit­täis­ten ihmis­ten mie­li­pi­de.

Round Zero tar­vit­si Työ­maal­ta ilmeen brän­dil­leen sekä verk­ko­si­vun, jos­sa ker­ro­taan eten­kin poten­ti­aa­li­sil­le pelien koo­daa­jil­le, että Round Zeron kaut­ta peli pää­see pelaa­ja­jou­kon arvos­tel­ta­vak­si. Round Zero halusi vies­tiä kai­kes­ta läpi­nä­ky­väs­ti ja simp­pe­lis­ti.

Slo­gan

(We let gamers deci­de)

Slo­gan ker­too, mis­tä Round Zeros­sa on kyse. Val­ta jul­kais­ta­vis­ta peleis­tä siir­tyy aidos­ti pelaa­jil­le.

Rat­kai­su

Lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyi verk­ko­pal­ve­lu, joka ker­too yksin­ker­tai­ses­ti pelin­ke­hit­tä­jil­le, että Round Zeroa kan­nat­taa har­ki­ta kump­pa­nik­si, jos on suun­ni­tel­lut hyvän pelin.

Sivus­tol­la ker­ra­taan koh­ta koh­dal­ta, miten pro­ses­si ete­nee, jos pelin­ke­hit­tä­jä on kiin­nos­tu­nut yhteis­työs­tä Round Zeron kans­sa. Sivus­tol­la ker­ro­taan myös Round Zeron ensim­mäi­ses­tä jul­kai­sus­ta, saman tien suu­ren suo­sion saa­nees­ta Hills of Steel ‑mobii­li­pe­lis­tä.