fbpx

“Ammat­ti­lais­ten kans­sa on aina hie­noa teh­dä töi­tä!” – Suo­men suu­rin dro­ne-tapah­tu­ma onnis­tui lois­ta­vas­ti

Race of Dro­nes Oulu jär­jes­tet­tiin Oulu­hal­lis­sa 12.3.2019. Pää­sim­me osak­si tätä näyt­tä­vää tapah­tu­maa moni­puo­li­ses­sa roo­lis­sa. Työ­maan roo­liin kuu­lui tapah­tu­man nimen ja visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lu, verk­ko­si­vun suun­nit­te­lu, vies­tin­tä­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen, mark­ki­noin­ti, tie­dot­ta­mi­nen ja tapah­tu­man tuot­ta­mi­nen.

Tapah­tu­ma toteu­tet­tiin yhteis­työs­sä Busi­nes­sOu­lun ja FPV Fin­lan­din kans­sa. Kan­sain­vä­li­sel­lä tapah­tu­mal­la halut­tiin tukea Oulun uuden stra­te­gian pain­opis­tei­tä:
1. Elin­voi­mai­nen Oulu kas­vaa ja kan­sain­vä­lis­tyy.
2. Veto­voi­mai­nen Oulu on poh­joi­sen luon­non ja kult­tuu­rin kau­pun­ki.
3. Pito­voi­mai­nen Oulu on hyvän­tuu­li­nen kor­kean osaa­mi­sen kau­pun­ki.

Siis­pä jär­jes­tet­tiin kan­sain­vä­li­nen tapah­tu­ma yhden maa­il­mal­la nopei­ten kas­va­van urhei­lu­la­jin – dro­ne­len­nä­tyk­sen – paris­sa. Suo­men dro­ne­liit­to FPV Fin­land ry teki kovaa työ­tä tapah­tu­man eteen ja oli erit­täin tyy­ty­väi­nen Suo­men tähän men­nes­sä suu­rim­paan ja hie­noim­paan Dro­ne racing ‑tapah­tu­maan:
”Ammat­ti­lais­ten kans­sa on aina hie­noa teh­dä töi­tä”, FPV kom­men­toi.

Eri­tyis­kii­tok­set myös takai­sin­päin!

 

Lue Race of Dro­nes Oulu työs­tä ja tulok­sis­ta tar­kem­min tääl­lä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me