fbpx

Pons­se

Työ­maa on Pons­sen pit­kä­ai­kai­se­na part­ne­ri­na tuo­nut oman osaa­mi­sen­sa Pons­sen maa­il­maan.

Ylä-Savon pol­vei­le­vien met­sä­mai­se­mien kes­kel­tä Vie­re­mäl­tä pon­nis­ta­va Pons­se on kas­va­nut ja menes­ty­nyt erin­omai­ses­ti kil­pai­luil­la glo­baa­leil­la mark­ki­noil­la luot­ta­mal­la brän­di­lu­pauk­seen­sa “A Logger’s best Friend”. Se tar­koit­taa, että Pons­se tekee kaik­ken­sa vas­ta­tak­seen met­sä­ko­ney­rit­tä­jien odo­tuk­siin niin pal­ve­lua­sen­teen kuin konei­den luo­tet­ta­vuu­den, tuot­ta­vuu­den ja ergo­no­mian osal­ta.

Myös vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin on väli­tet­tä­vä vies­tiä met­sä­ko­ney­rit­tä­jän par­haas­ta ystä­väs­tä uskot­ta­vas­ti ja läpi­nä­ky­väs­ti. Luot­ta­mus on kaik­ki kai­kes­sa.

Työ­maa on Pons­sen pit­kä­ai­kai­se­na part­ne­ri­na tuo­nut oman osaa­mi­sen­sa Pons­sen maa­il­maan. Ilme, äänen­sä­vy, asia­kas­leh­det kan­sain­vä­li­si­ne ylei­söi­neen, tapah­tu­mat muu­ta­man heh­taa­rin mes­suo­sas­toi­neen ja ala­ti kehit­ty­vät tuot­teet lan­see­rauk­si­neen ovat mitä mai­nioim­pia haas­tei­ta vies­tin­nän ammat­ti­lais­tem­me rat­kot­ta­vik­si.