fbpx

Port Oulu

UI / Visual Identity

Kon­tin­kiel­tä ei sen­tään tar­vit­tu, mut­ta muut­tui sii­nä asia jos toi­nen­kin, kun Oulun sata­ma Port Ouluk­si uudis­tui.

Tavoit­tee­na Perä­me­ren #1

Oulun sata­ma päät­ti myös sanoa ääneen ja näyt­tää sil­tä, mitä se on: Perä­me­ren suu­rin yleis­sa­ta­ma. Se tuli käy­dä sel­väk­si jo ensi­kon­tak­tis­ta. Se taas vaa­tii joh­don­mu­kais­ta brän­di­työ­tä ja tymä­köi­tä työ­ka­lu­ja.

Sata­man nimek­si paa­lu­tet­tiin Port Oulu, onhan bis­nes 100 %:ses­ti kan­sain­vä­lis­tä. Logo ja ilme tuki­vat jämäk­kää vies­tiä luo­tet­ta­vas­ta ark­ti­sen alu­een ammat­ti­lai­ses­ta. Toi­mia­lal­la ihmi­set ovat suo­ras­taan rat­kai­se­va teki­jä kalus­ton kave­ri­na, mut­ta perin­tei­ses­ti ihmi­set lois­ta­vat pois­sao­lol­laan ja sata­mat esit­te­le­vät ker­naas­ti vain kalus­to­aan. Port Oulu teki toi­sin: oma hen­ki­lös­tö tuli väke­väs­ti mukaan lunas­ta­maan sata­man pal­ve­lu­lu­pauk­sen.