fbpx

Uutiset

Tuo­rein­ta Työ­maal­ta – ajan­koh­tai­sim­mat aiheet ja tämän het­ken tapah­tu­mat tii­viis­ti löy­dät uuti­so­sios­tam­me. Etu- ja taka­ke­nos­sa meil­tä ja muu­al­ta.

DT_käsi2
Uuti­set

Uusia asiak­kuuk­sia ja hie­no­ja onnis­tu­mi­sia

Tor­nion kau­pun­ki uudis­taa kau­pun­kibrän­din­sä. Kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta työn teki­jäk­si vali­koi­tui Luo­va Työ­maa. Uusi brän­­di-ilme ja ydin­vies­tit jul­kis­te­taan syk­syl­lä 2019. ”Haluam­me kiteyt­tää…

Digi­ta­lOu­lu
Uuti­set

Muu­ta­ma täky Digi­tal Oulus­ta

Tors­tai­na 7.2. Digi­tal Oulu tar­joi­li puheen­vuo­ro­ja aina mark­ki­noin­nis­ta ja teko­ä­lys­tä kyber­tur­val­li­suu­teen. Moxie­fyn Jen­na Perus…