fbpx

Uutiset

Tuo­rein­ta Työ­maal­ta – ajan­koh­tai­sim­mat aiheet ja tämän het­ken tapah­tu­mat tii­viis­ti löy­dät uuti­so­sios­tam­me. Etu- ja taka­ke­nos­sa meil­tä ja muu­al­ta.

Tyomaa_rekry_kotisivu
Uuti­set

Olet­ko sinä uusi Crea­ti­ve Lea­dim­me?

Olet­ko AD, jol­ta löy­tyy vah­vaa digi­taa­lis­ta osaa­mis­ta? Et myös­kään pel­kää hypä­tä visu­aa­li­sen lii­de­rin roo­liin. Hel­sin­gin toi­mis­tom­me kai­paa osaa­mis­ta­si. Työ­maal­la pää­set…

emma2
Uuti­set

Esit­te­lys­sä digis­pe­sia­lis­ti Emma

Luo­vuus ja tek­ni­nen osaa­mi­nen muo­dos­ta­vat mark­ki­noin­nin tule­vai­suu­den vah­van yhdis­tel­män. Näin uskoo Luo­van Työ­maan tuo­rein talent­ti, digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja Emma Yli­ta­lo. ”Luo­vaa…

Tactotek_paakuva
Uuti­set

Tek­niik­ka & Talous pii­pah­ti Oulus­sa

Suo­men joh­ta­va tek­niik­kaan ja talous­asioi­hin kes­kit­ty­vä media, perin­tei­käs Tek­niik­ka & Talous, pii­pah­ti syys­kuun lopul­la Oulus­sa. Poh­joi­ses­ta kat­sot­tu­na T&T kir­joit­taa tämän…