fbpx

Uutiset

Tuo­rein­ta Työ­maal­ta – ajan­koh­tai­sim­mat aiheet ja tämän het­ken tapah­tu­mat tii­viis­ti löy­dät uuti­so­sios­tam­me. Etu- ja taka­ke­nos­sa meil­tä ja muu­al­ta.

1280–720-ezutudezevemebu4uvetuqymave6ujydedazaza3e7uze4ymupu6e4usapagetubaveta5umydanegabena8a4age3ynamazy5u71526281100
Uuti­set

Ota OFFF

Mis­sä OFFF Barce­lo­na, siel­lä Työ­maan isku­ryh­mä. Mei­dän ikio­mat suun­nit­te­li­jam­me Satu, Jou­ni ja Tom­mi oli­vat oppi­mas­sa, ihas­tu­mas­sa ja tutus­tu­mas­sa mui­hin…

Uuti­set

Työ­maa on val­mis­tau­tu­nut GDPR-aika­­kau­­teen

Tou­ko­kuun 25. päi­vä voi­maan astu­va Euroo­pan unio­nin tie­­to­­suo­­ja-ase­­tus edel­lyt­tää yri­tyk­sil­tä ja orga­ni­saa­tioil­ta hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vien käy­tän­tö­jen tar­kis­ta­mis­ta. Työ­maal­la ase­tuk­seen on…

lehto_mobile
Uuti­set

Näil­lä yri­tyk­sil­lä menee hyvin

Vii­me vuo­si mer­kit­si kas­vua monel­le yri­tyk­sel­le Suo­mes­sa. Se näkyi eri tavoin: lukui­na, tekoi­na, eteen­päin menoi­na. Täs­sä vain muu­ta­mia poi­min­to­ja: –…

jou­ni
Uuti­set

Chez Jou­ni + Puis­to­la + Työ­maa

Oulun ravin­to­la­kult­tuu­ri saa rans­ka­lai­sen tuu­lah­duk­sen, kun huip­pu­kok­ki Jou­ni Tör­mä­nen vie­rai­lee ravin­to­la Puis­to­las­sa vii­koil­la 16 ja 17. Työ­maan tii­mi on suun­ni­tel­lut…