fbpx

Tiistaitärpit

Tiis­tai­tär­peis­tä löy­dät vin­kit ja vih­jeet mark­ki­noin­tiin, työn­te­koon ja luo­mi­seen. Tärp­pe­jä, jot­ka herät­tä­vät ajat­te­le­maan ja teke­mään.

Vil­le­tarp­pi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Miten voin aut­taa?

Jos kym­me­nel­tä sat­tu­man­va­rai­sel­ta kadun­tal­laa­jal­ta kysyi­si, mil­lai­nen on lois­ta­va hen­ki­lö­koh­tai­nen pal­ve­lu­ko­ke­mus, vas­tauk­sia tuli­si toden­nä­köi­ses­ti kym­me­nen eri­lais­ta. Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mis­sa viik­ko sit­ten…

Nora_tiistaitarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Mik­si ja miten näkyä You­Tu­bes­sa?

Onli­­ne-näky­­vyy­­des­­tä ja löy­det­tä­vyy­des­tä käy­dään jat­ku­vas­ti kiih­ty­vää kil­pai­lua. Kuka ei siis haluai­si olla muka­na ver­kon toi­sik­si suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa eli You­Tu­bes­sa? Kulut­ta­ja­tut­ki­muk­set…

Kreetta_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Älä pel­kää nimeä – hyvät pure­vat

Jou­dut­ko kek­si­mään lii­ke­toi­min­nal­le nimia­sun? Pitäi­si­kö vali­ta vetä­vä nimi tuli­te­räl­le tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le? Hyvät nimet ovat usein yksin­ker­tai­sia ja tart­tu­via. Moni…

Mari_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Loman to do ‑lis­ta

Monel­la kesä­lo­ma on alka­nut tai odot­taa nur­kan taka­na. Teh­tä­vä­lis­tal­ta pure­taan vii­mei­siä asioi­ta ja val­mis­tau­du­taan suloi­seen jou­ti­lai­suu­teen. Vai eikö sit­ten­kään? Jos­kus…