fbpx

Tiistaitärpit

Tiis­tai­tär­peis­tä löy­dät vin­kit ja vih­jeet mark­ki­noin­tiin, työn­te­koon ja luo­mi­seen. Tärp­pe­jä, jot­ka herät­tä­vät ajat­te­le­maan ja teke­mään.

Antti_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Luo­vuus ja hum­me­rit

Työ­maan ilme uudis­tui mar­ras­kuun alus­sa. Syn­tyi Luo­va Työ­maa, ja samal­la paluu juu­ril­le – luo­mis­työ­hön. Kun Työ­maan mai­ne alkoi vuo­si­tu­han­nen tait­tees­sa…