fbpx

Tiistaitärpit

Tiis­tai­tär­peis­tä löy­dät vin­kit ja vih­jeet mark­ki­noin­tiin, työn­te­koon ja luo­mi­seen. Tärp­pe­jä, jot­ka herät­tä­vät ajat­te­le­maan ja teke­mään.

Juha_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Minä olen Sau­ro­nin suu

Äänen­sä­vy tekee yri­tyk­ses­tä per­soo­nan. Sor­mus­ten her­ra ‑tri­lo­gias­sa Barad-dûrin tor­nin komen­ta­ja oli omak­su­nut edus­ta­man­sa Sau­ro­nin äänen­sä­vyn sik­si sitou­tu­nees­ti, että oli jo…